Namazdan Sonra Allah’a Dua Etme

Namaz, İslam dininde önemli bir yer tutan ibadetlerden biridir ve müslümanlar için birçok faydası bulunmaktadır. Ancak, namazın sonunda yapılan dua da ayrı bir öneme sahiptir ve Allah’a yakınlaşmak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, namaz sonrası yapılacak duaların ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Birçok müslüman, namaz sonrası en sık okunan duaları tercih ederek Allah’a yakarışta bulunurlar. Tesbih namazı sırasında okunan Sübhaneke duası ve Cevşen-i Kebir duası en sık tercih edilen dualardandır. Bunların yanı sıra, tesbihten sonra okunan dualar da namaz sonrası yapılabilen dualar arasındadır. Ayrıca, namaz sonrası yapılan duaların ardından zikir çekmek ve istiğfar etmek de yapılabilecek ibadetler arasındadır.

Namaz Sonrası Dua Nedir?

Namaz, Müslümanların her gün beş vakit yerine getirdiği ibadetlerden biridir. Namaz sonrasında yapılan duaya Türkçemizde “sünnet duası” denir. Bu dua, sadece sünnet değil aynı zamanda müstehap bir davranıştır. Namaz sonrası duaların önemi, Peygamber Efendimiz tarafından da vurgulanmıştır. İslam dinine göre, Allah’a dua etmek, Allah ile iletişim kurmak ve hayır istemek için önemli bir yoldur.

Namaz sonrası yapılan dualar, kişinin Allah’a yakınlaşmasında ve manevi hayatını zenginleştirmesinde büyük rol oynar. Bu dualar aracılığıyla yapılan niyazlar, gerçekleşmesi istenen hayırlara vesile olur. Namaz sonrası yapılan dua, o anki ruh halinize, yapınıza, hayallerinize ve geleceğinize özgüdür. Duaların ardından yapılacak iyilikler, günahların affına katkı sağlayarak kişinin manevi hayatına katkıda bulunur.

Hangi Dualar Yapılabilir?

Namaz sonrasında yapılan dualar, insanların Allah’a yakınlaşması ve kendisine dua etmesi için en uygun zamandır. Namaz sonrasında yapılan duaların farklı türleri bulunmaktadır. Birçok kişi en sık okunan duaları tercih etmektedir.

Cevşen-i Kebir duası, sübhaneke duası, tesbih namazı duaları, ve istiğfar duaları sıkça tercih edilen dualardandır. Cevşen-i Kebir duası, Peygamber Efendimiz’in torunu Hz. Hasan’dan nakledilmiştir. Bu dua, birçok kişi tarafından okunur ve berekete vesile olur. Sübhaneke duası, namazlar inşa edilirken okunan sure ve duaların arasında yer alır. Tesbih namazı ise, tesbih veya zikir çekmek şeklinde uygulanır ve çoğunlukla seccadede yapılır. İstiğfar dualarında ise, kişi kendisini Allah’a yönelerek günahlarının affedilmesini talep eder.

 • Cevşen-i Kebir Duası
 • Sübhaneke Duası
 • Tesbih Namazı Duaları
 • İstiğfar Duaları

Bunlar arasında çoğunlukla tercih edilen dualardır. Bu duaların yanı sıra istenilen dualar da okunabilir. Ancak önemli olan, kişinin samimi bir kalple Allah’a yakınlaşma niyetiyle dua etmesidir.

Tesbih Namazı Duaları

Tesbih namazı, dünya ve ahiret saadeti için yapılan bir ibadettir ve namaza başlamadan önce yapılacak olan tesbihat ile başlar. Tesbih namazında her rekatta 33 defa “Subhanallah”, “Elhamdulillah” ve “Allahu Ekber” zikirleri çekilir. Bunun yanı sıra tesbih namazı sırasında okunabilecek dualar da vardır. Bu dualar arasında en çok okunanı Sübhaneke duasıdır.

Sübhaneke duası, namazın son rekâtında okunur ve namazın kabul edilmesi için yapılan bir duadır. Sübhaneke duasının anlamı ise “Ey Rabbim! Seni tenzih ederim, başka ilah yoktur, senin şerikin de yoktur” şeklindedir. Bunun dışında Kade Suresi, İhlas-ı Şerif, Felak Suresi ve Nas Suresi gibi dualar da tesbih namazının sonunda okunabilir.

Sübhaneke Duası

Tesbih namazında en sık okunan dua olan Sübhaneke duası, namaz sonrası yapılabilecek dualardan biridir. Sübhaneke duası, namazların tamamında okunan ve müslümanların peygamberimize olan saygısını dile getiren bir dualardan birisidir.

Bu dua, “Allahım! Seni tenzih ederim ki, benim şirk koştuğum her şeyden uzaksın.” anlamına gelmektedir. Bu dua ile, müslümanlar Allah’ın tek olduğunu ve O’na şirk koşmanın büyük bir günah olduğunu hatırlamaktadır. Namaz sonrası yapılacak dualar arasında en önemlilerinden biri olan Sübhaneke duası, namazın tamamlanması için gereklidir.

Duaların Önemi Örnekleri
Bir dua ile insanların arasını düzeltmek mümkündür.
 • İstiğfar Duası
 • Rabbimizin 99 İsmi
 • Fatiha Suresi
Duaların hayatımıza mucizevi bir şekilde etkisi olabilir.
 • Yasin Suresi
 • Tesbih Namazı Duaları
 • Amenerresulu Duası

Cevşen-i Kebir Duası

Cevşen-i Kebir Duası, namaz sonrası okunan dualar arasında yer almaktadır. Bu dua, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından kabul edilecek dualardan biridir. Adı üstünde Kebir yani büyük anlamına gelen bu dua, Allah’ın isimlerinin anlamı ve gücü ile doludur.

Cevşen-i Kebir Duası, özellikle hayırlı işler yaparken, zorlu durumlarla karşılaşıldığında, günahlarımızın affedilmesini istediğimiz zamanlarda okunmalıdır. Bu dua, hayatımıza bereket ve huzur getirirken, manevi açıdan da bizi koruma altına alır.

Cevşen-i Kebir Duası
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sallim.
Allahümme inni es’elüke bi-külli ismin huve leke, sammaeyte bihi nefseke, ev enzeltehu fi kitabike, ev allemehtahu ehadem-min halkıke ev iste’therta bihi fi ilmi-l-ğaybi indeke, en tüsalliye ala Muhammedin sallalla-hü aleyhi ve alihi ve sallam, ve en tüceddi li fi kulli karbin min el-ahvali vel-ahvaali, ve en tasküta bihi şeytanel- recimi ve en tahdeye bihi an cemiyi-seyyiat.
Ve es’elüke bi-rahmetike-l-leti ves’at külle şey’in, en tagfirali.
 • Cevşen-i Kebir Duası’nda Allah’ın Adları ve Sıfatları büyük bir hassasiyetle dile getirilmektedir.
 • Peygamberimiz’in duaya okuyarak tesbih ve tehlil yapmak suretiyle başlamasıyla Cevşen-i Kebir duası daha da kıymet kazanmıştır.
 • Bu dua, zikir ve tesbihlerle süslenerek okunmalıdır.

Tesbihten Sonra Okunacak Dualar

Tesbih namazı sonrası okunan dualar, kişinin kendisine daha fazla zikir yaparak Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur. En yaygın okunan duaların arasında “Euzu Besmele” duası vardır. Bu dua, kişinin her türlü olumsuzluktan korunmasını sağlar.

Bir diğer yaygın dua ise “Allah’ım! Beni mağfiret et, bana rahmet et, doğru yolu bana göster ve hidayete erenlerin arasına katıl” duadır. Bu dua, kişinin günahlarının affedilmesi ve doğru yola girmesi için yapılan bir duadır.

Ayrıca “Hasbünallah ve ni’mel vekil” duası da tesbih namazı sonrasında okunabilecek dualar arasındadır. Bu dua, kişinin yalnızca Allah’a güvenmesi gerektiğini hatırlatan ve Allah’ın ona yeterli olduğunu söyleyen bir duadır.

Tesbih namazı sonrasında okunacak bir diğer dua ise “La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yümîtü ve hüve hayyun la yemutü ebeden bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir” duasıdır. Bu dua, Allah’ın birliğini vurgulayan ve onun her şeyin sahibi olduğunu hatırlatan bir duadır.

Duadan Sonra Yapılacak İbadetler

Namaz sonrası yapılan duaların ardından yapılacak dualar ve uygulanabilecek ibadetler hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Namaz sonrası, Allah’a niyaz ederek ve duamızı yaptıktan sonra yapacağımız dualar ile manevi dünyamızı güçlendirebiliriz.

Bunun yanı sıra şu ibadetler de yapılabilir:

 • Sadaka vermek
 • İlmi paylaşmak
 • Açları doyurmak
 • Zikir Çekmek
 • İstiğfar Etme

Bu gibi ibadetlerin yapılması bizi manevi olarak güçlendirecektir. Allah’ın bize bahşettiği nimetleri paylaşmak ve fakirlerin yardımına koşmak da bir ibadettir. Namazdaki duamızı yaparken dualarımızın kabul olması için sadaka verme, oruç tutma, namaz kıldırma gibi hacetlerimizi de Allah’ın huzuruna taşıyabiliriz.

Zikir Çekmek

Zikir çekmek, namaz sonrası yapılan en yaygın ibadetlerden biridir. Hz. Muhammed’in de müminlere öğütlediği gibi, Allah’ın ismini tekrarlayarak O’na yakınlaşma amacı taşır.

Zikir çekmenin önemi, kalbin Allah’a bağlanmasına ve gönül huzuru bulmasına yardımcı olmasıdır. Dünyada yaşadığımız olaylar, insanların zihnini dağıtabilir ve iç huzurunuzu kaybetmenize neden olabilir. Ancak zikir çekmek, insanları yoğun bir zihinsel aktiviteden uzaklaştırabilir ve manevi bir odaklanma sağlayabilir.

Zikir çekmek için çeşitli yöntemler vardır. En sık kullanılan yöntem, “Subhan’Allah”, “Alhamdulillah” ve “Allahu Akbar” gibi basit ifadeleri tekrarlamaktır. Bu ifadeler daha yüksek bir anlam taşıdığı için, zikir çekmek bu ifadeleri tekrarlamakla yapılır.

Diğer bir yöntem ise tesbih yapmaktır. Tesbihler, ahşap veya plastik tanelerden yapılan ve Allah’ın ismini tekrarlamak için kullanılan bir objedir. Tesbih yapmak, manevi bir bağlantı kurmak için harika bir yoldur ve namaz sonrası dua etmek için sıklıkla kullanılır.

 • Zikir çekerken, sessiz bir ortamda oturmak faydalıdır.
 • Zikir çekerken, gözlerinizi kapatarak ve odaklanarak zihninizden geçen düşüncelerden uzaklaşın.
 • Zikir çekerken, Allah’ın her ismi için belirli bir sayıda tekrar yapılması önerilir. Örneğin, “Subhan’Allah” 33 kez, “Alhamdulillah” 33 kez ve “Allahu Akbar” 34 kez tekrar edilebilir.

Zikir çekme, müslümanların ruhunu arındıran ve kalplerini Allah’a yakınlaştıran bir uygulamadır. Namaz sonrası zikir çekerek, insanlar günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmeleri için gönül huzuru bulabilirler.

İstiğfar Etme

İstiğfar, günahların affı için yapılan bir dua türüdür ve namaz sonrası yapılacak dualar arasındadır. İstiğfar etmek, insanın Allah’a yönelerek kendi hatalarını kabul edip affını dilemesidir. Bu dualar, insanın iç huzuruna ve ruhunun arınmasına yardımcı olur.

İstiğfar duaları yapılırken, Allah’tan bağışlanmayı dilerken samimi olmak gerekir. Dualar, “Estagfirullah”, “Afuvün Kerim” ya da “Ya Allah, günahlarımızı bağışla” gibi ifadelerle yapılabilir. Ayrıca, kaydedilmiş bir günahın tekrarlanmaması için de Allah’a dua edilebilir.

İstiğfar duaları yapılırken, öncelikle niyet etmek ve kalben samimiyet duymak önemlidir. Dualar genellikle rükûh ve secdelerde yapılır. Namaz sonrası yapılabilecek önemli dualar arasındadır.

Yorum yapın