Namazda Otururken Okunan Dualar

Namaz, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Namazda hem bedenimizi hem de ruhumuzu arındırırız. Namazda okunan dualar da hem ruhumuzu hem de bedenimizi arındırmak için okunur. Namazda oturuşta okunan dualar ise genellikle ikinci oturuşta okunur ve Tahiyyat duaları olarak adlandırılır.

Tahiyyat duaları, “Tahiyyatüllah” duası ile başlar ve bir dizi selam ve dua ifadeleri ile devam eder. Cenaze namazında da, namazın bir bölümünde oturulur ve bazı dualar okunur. Cenaze namazında oturarak okunan duaların anlamları ve nasıl okunacağı öğrenilmelidir. Bunun yanı sıra, selam verme sırasında sağ ve sol omuzlara verilen selam duaları, namazın sonunda yapılan istiğfar duaları ve kaza namazı duaları da önemlidir.

 • Duaların önemi, namazın ruhani boyutunu güçlü kılar ve günlük hayatta da kullanılabilir. Kişisel dua örnekleri ile ihtiyaç halinde yardımcı olabilir, toplum için dua örnekleri ise tüm toplumun dualarla güçlendirilmesine katkıda bulunabilir.

Oturma Tahiyyatı Duaları

İslam dininde namaz, müslümanlar için önemli bir ibadettir. Namaz kılarken belirli anlarda dualar okunur ve bu duaların farklı anlamları vardır. İkinci oturuşta okunan Tahiyyat duaları da namazda önemli bir yere sahiptir. Tahiyyat duaları, namaz kılınırken okunan zikirlerden biridir.

Tahiyyat duaları, namazın ikinci oturuşunda okunur. Sol bacağı yere bırakarak oturulan bu pozisyonda, teşehhüd denilen dua okunur. Bu dua, Allah’ın ve O’nun peygamberi Hz. Muhammed’in adını zikrederek yapılan bir dua şeklidir. Tahiyyat duaları, aynı zamanda ölüme ve kabir azabına karşı da Allah’tan yardım istenilerek yapılan bir dua çeşididir.

No Duası Anlamı
1 Ettehıyyatu lillahi ves-salavatu vet- tayyibatu, esselamu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu, Hamd, tüm dualar, selamlar, hayırlı sözler Allah’ın (c.c) verdiği nimetlerin tamamı ona mahsustur. Ey Allah’ın elçisi! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
2 Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin, eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bizlere ve salih kullarına selam olsun. Şahitlik ederiz ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed O’nun kuludur ve elçisidir.
3 Elahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema sallayte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamedun mecıd. Ya Rabbi! Hz. Muhammed’e ve O’nun ailesine, Hz. İbrahim’e ve O’nun ailesine verdiğin rahmeti lütfet. Sen şanı yüce ve hamdine layık bir Rabbisin.

Cenaze Namazı Duaları

Cenaze namazı, bir kişinin hayatının sona ermesi durumunda kılınan bir ibadettir. Cenaze namazı duaları, bu özel durumda okunacak dualardan bazılarıdır. Cenaze namazı oturuşunda okunan dualar aynı zamanda Tahiyyat duaları olarak da bilinir.

Tahiyyat duaları, namazın ikinci oturuşunda okunur ve “Ettahiyyatu lillahi…” sözcükleri ile başlar. Cenaze namazı oturuşunda ise, sadece “Ettahiyyatu lillahi…” sözcükleri kullanılır. Bu dualar, Allah’a hamd etmek, dua etmek ve salavat göndermek için kullanılır.

Cenaze namazının oturuşunda okunan diğer bir dua ise, “Allahümmeğfirli hayyina ve mayyitina…” sözcükleri ile başlayan dua olan dua-i istiftah’tır. Bu dua, cenaze namazına başlarken okunur. Dualarda genellikle Arapça kullanılır, ancak Türkçe çevirileri de mevcuttur.

Cenaze namazı oturuşunda okunan duaların anlamları ve nasıl okunduğu, cenazenin bir kısmı tamamlanmadan önce kılınan bir namazdır. Duaların okunması, Allah’a ölünün ruhu için dua etmek ve ona rahmet dileyerek onun cennete yükselmesini sağlamak için önemlidir. Cenaze namazı oturuşundaki duaların doğru bir şekilde okunması, manalarını tam olarak anlamak için önemlidir.

Selam Verme Duaları

Namazda son oturuşta, sağ ve sol omuzlara verilen selam duaları önemlidir. Selam verme duaları, namazı bitirirken Müslümanlar arasında yapılan bir iletişim şeklidir. Sağ omuz sözleri, “Esselamu alejküm ve rahmatullah” anlamına gelirken, sol omuzdaki sözler “Esselamu alejküm ve rahmetullah” şeklindedir. Bu dualar, birbirleriyle etkileşime geçmek için bir araya gelen tüm Müslümanlar arasında anlayışı ve sevgiyi artırır. Dualar, inançlarına göre yaşayan insanların birbirleriyle bağlantısını güçlendiren önemli bir unsurdur. Bu duaları kullanarak, hem Müslümanlar arasındaki sevgiyi artırmak, hem de kişinin dini inancını güçlendirmek mümkündür.

İstiğfar Duaları

İstiğfar duaları, namazın sonunda yapılan dualardan biridir. İslam’da insanlar, günah işlediklerinde istiğfar duası yaparak Allah’tan af dilemektedirler. İstiğfar duaları, kulun günahlarına karşı Allah’a olan itirafını ifade etmektedir.

İstiğfar duaları, farklı şekillerde okunabilmektedir. Mesela, “Estagfirullah El-azim el-lazi la ilahe illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay” gibi bir duayı okuyabilirsiniz. Bu dua, “Allah’ı bağışla. O çok yüce ve tek gerçek ilahtır. Yalnız O, sonsuz yaşayan ve ayakta duran biricik ilahtır ve ben yalnızca O’na tövbe ediyorum” anlamına gelmektedir.

İstiğfar Duaları Anlamı
“Estagfirullah El-azim el-lazi la ilahe illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay” Allah’tan af dileme duaları
“Ya Hayyu Ya Kayyum, bir rahmetinle istiğfar ediyorum. Senden af diliyorum.” Allah’tan yardım isteme duaları

İstiğfar duaları, kulun Allah’a yakınlaşmak için yaptığı bir davranıştır. İnsanlar, istiğfar dualarını günlük hayatlarında da kullanabilirler. Örneğin, hata yaptıklarında, merhametli ve bağışlayıcı bir Allah’a dua ederek af dilemek, insana huzur veren bir davranıştır.

Dua Edilerek Selam Verme

Namazın sonunda sağ ve sol omuzlara verilen selam duaları yapılırken “Selamünaleyküm ve rahmetullah” denir. Ancak bazı kişiler, selam verirken duayı da eklemek isterler. Bu dua “Allahümme entes-selam ve minke-selam” şeklindedir ve anlamı “Ey Allah, sen selamsın ve selam sana aittir” şeklindedir. Bu dua, kişinin hayatındaki herhangi bir durumda veya başka bir kişiye hitap ettiğinde de kullanabilir. Aynı zamanda bu dua, kişinin ruhani bir huzur içinde olduğu namazın sonunda Allah’a teşekkür etmek için de kullanılabilir. Selam verirken yapılan bu dua, kişinin manevi gücünü artırır ve Allah’ın sevgisini ve merhametini talep eden bir yakarıştır.

Kaza Namazı Duaları

Kaza namazı, geriye kalan farz namazları kazaya bırakılan bir Müslümanın kaza borcunu ödemek için kıldığı bir ibadettir. Bu namazda da oturuşta okunan birkaç dua yer almaktadır. İlk oturuşta okunan tahiyyat duasının ardından, ikinci oturuşta da öncelikle At-Tahiyyat’u okunur ve ardından kaza namazına özgü dualar yer alır. Bu duaların örnekleri şunlardır:

 • Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtu vettayyibât. Es-selâmu aleyke eyyuhennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Es-selâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.
 • Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ sallayte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhime inneke hamîdün mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârakte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhime inneke hamîdün mecîd.
 • Rabbigfir lî veli vâlideyya ve lil mu’minîne yevme yakumu’l hisâb.

Bu duaların anlamları, ilk duada Allah’a övgüler sunulması ve Peygamberimize selam verilmesidir. İkinci duada ise Peygamberimize salavat okunması ve bereket istenmesi yer alır. Son duada ise günahlarımızın affedilmesi için dua edilir.

Duaların Önemi

Dualar, İslam dininde büyük bir yere sahip olan ibadetlerdir. Namazda okunan dualar, Allah’a yakınlık, samimiyet ve ibadet etme çabalarının bir ifadesidir. Bu duaların anlamlarını bilmek, namazda okurken daha derin bir manevi bağ kurmanıza yardımcı olacaktır.

Bunun yanı sıra, günlük hayatta duaların önemi de büyüktür. Dualar, insanın Allah ile bağını güçlendirir, manevi olarak kendisini korur. İnsanın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve sorunlarını Allah’a arz etmesinin yanı sıra, iyi niyetli niyetleri için dua etmek insanı mutlu hissettirir.

Bu bağlamda, dua etmek, insanın manevi dünyasının önemli bir parçasıdır. Namazda okunan duaların günlük hayata taşınması, insanları daha sabırlı, daha açık fikirli ve daha pozitif hale getirebilir. İyi niyetlerin, samimiyetin ve başarıların Allah’a sunulması, tüm hayatın bir şekilde kutsamasına yol açabilir.

Özetlemek gerekirse, dualar, Namazda okunan duaların önemi büyük önem taşır ve günlük hayatta da kullanılmaları gereken manevi ibadetlerdir. Namazda okunan duaların anlamlarını öğrenmek, duaları daha anlamlı ve samimi bir şekilde okumanıza yardımcı olacaktır. Günlük hayatta duaların kullanımı, insanların kendi manevi dünyalarını güçlendirip, hayatlarını daha olumlu ve mutlu hale getirebilir.

Kişisel Dua Örnekleri

Kişisel dualar, bireyin özel ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik yapılabilen dua çeşitleridir. Bu dualar genellikle kişinin kendisine ya da sevdiklerine yöneliktir. Kişisel dua örnekleri;

 • Mağfiret duası: Allah’tan günahları için affını dilemek isteyenlerin yapabileceği bir duadır.
 • Şükür duası: Allah’a şükretmek isteyen kişilerin okuyabileceği bir dua.
 • Sabır duası: Zor durumda olan kişilerin yapabileceği sabır duası.
 • Rahmet duası: Kendisine veya sevdiklerine Allah’ın rahmetini dileyenlerin okuyabileceği bir duadır.
 • Huzur bulma duası: Kendisine huzur ve mutluluk arayanların yapabileceği bir dua örneği.

Bu duaların yanı sıra kişilerin kendilerine özel ihtiyaçlarına yönelik birçok daha farklı dua çeşitleri de bulunmaktadır. Önemli olan duaların samimi bir kalple ve inanarak edilmesidir.

Toplum İçin Dua Örnekleri

Toplum için yapılan dualar, insanların birbirleri için iyi dileklerde bulunması ve yardım etmesi için önemlidir. İşte, toplum için yapılabilecek bazı dua örnekleri ve anlamları:

 • Madem şifa veren Allah’tır, hastalığı yaratan da O’dur, O’ndan şifa dilemek gerekir.
Dua: Yâ Rabbî, eûzü bike min kerehatike ve seyiatike, min şerri mâ yehûlu bihî cemîûl-halku, min şerriş-şeytânı ve nezârıhi ve şerri külli seyyi’in yehzimûnî.
Anlamı: Rabbim, hoşnutluğundan yahut gazabından sana sığınırım. Tüm insanların belalarıyla, şeytanın düşmanlığıyla, kötülüklerin etkisinden ve yanımda bulunan her şeyin olumsuzluğundan sana sığınırım.
 • Toplumda barış, huzur ve güven ortamının sağlanması için dua edilebilir.
Dua: Allâhümme innâ nesteînüke ve neselükel-hüdâ, vettekâ vel-afâfe vel-gınâ.
Anlamı: Allahım, izin ve Rehberliğini istiyoruz, sağlık, güven, koruma, refah ve arzu ettiğimiz her şeyi vermeni diliyoruz.
 • Toplum için dua ederken, Allah’tan hayırlı komşu, çocuklar, işler ve eşlere istemek de önemlidir.
Dua: Yâ Rabbî, bize hayırlı komşular, hayırlı işler, hayırlı çocuklar, hayırlı eşler nasip et.
Anlamı: Allah’ım, bize hayırlı ve samimi komşular, iyi niyetli işler, istikrarlı bir eş, sağlıklı ve mutlu çocuklar nasip et. Hayatımızın her yönünde sana güveniyoruz.

Bu dualar, toplumda barış, huzur ve güven ortamının sağlanması için yapılan dualardan sadece birkaç örnektir. İnsanların birbirlerine iyi dileklerde bulunması, dualarla birbirlerine destekte bulunmaları toplumun daha güçlü olmasına yardımcı olur. Kulun, kendi dilinin imkanları içinde ve kendi üslubuyla Allah’a yönelmesi, imanın ve ibadetin gereklerinden biridir.

Yorum yapın