Nazardan Korunmak İçin Dua

Nazar boncuğu, Türk kültüründe yaygın olarak kullanılan bir nazar engelleme yöntemidir. Ancak bazı durumlarda nazar boncuğu yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda dua okumak da bir seçenek olabilir.

Nazarın insanlar üzerindeki etkisine inanan birçok insan, dua okuyarak korunmaya çalışır. Nazardan korunmak için en çok okunan dualar arasında Ayetel Kürsi ve İhlas Suresi yer alır.

 • Ayetel Kürsi: Bu dua, Allah’ın kudretini ve koruyuculuğunu simgeleyen bir dua olarak bilinir. Nazara karşı okunması, kişiyi ve eşyalarını korumaya yardımcı olur.
 • İhlas Suresi: Bu dua, tek olan Allah’a inanmayı ve O’ndan başka hiçbir şeye tapınmamayı ifade eder. Nazardan korunmak için sık sık okunur.

Nazardan korunmak için okunabilecek bir diğer dua ise Fatiha Suresi’dir. Bu sure, olumlu enerji sağlayarak nazara karşı koruyucu etki yapar. Ayrıca, Salavat-ı Şerif ve Esma-ül Hüsna gibi dualar da nazardan korunmak için okunabilir.

Nazar boncuğunun yanı sıra, dua okuyarak da nazardan korunma sağlanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, her dua herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle, kişinin inancına uygun bir dua seçmesi ve düzenli olarak okuması önemlidir.

Nazar Nedir?

Nazar, göz değmesi adı verilen ve bazı inançlara göre insanların ya da eşyaların üstüne olumsuz etki yapabilen bir güçtür. Nazarın etkisi, kişinin hayatında ve sağlığında değişikliklere neden olabilir. Bazıları nazarın kötü bakışların sebep olduğunu düşünürken, diğerleri ise kötü niyetli bir kişinin nazarının etkisine maruz kalındığını savunur.

Bazı kültürlerde, nazar için özel olarak tasarlanmış takılar ya da nazar boncukları kullanılır. Nazar boncuğu, insanların ya da eşyaların üzerindeki nazarın etkisini engellediğine inanılan bir eşyadır. Bunun yanı sıra, insanlar nazarın etkisinden korunmak için dua ya da tılsım gibi önlemler de alırlar. Nazar, bazı kültürlerde oldukça ciddiye alınan bir konudur ve hala inanılıp uygulanan gelenekler arasındadır.

Nazarın Zararları Nelerdir?

Nazar, bir göz değmesi olarak kabul edilen ve insanlar ve eşyalar üzerinde zararlı etkileri olan bir inanıştır. Nazarın zararlarına dair birçok örnek bulunmaktadır. Örneğin, bir bebek sağlıklı ve mutlu göründüğünde nazarı çekebilir ve bebekte huzursuzluk, mide rahatsızlığı veya uyku problemleri gibi sorunlara neden olabilir.

Eşyalara zarar veren nazar da mevcuttur. Örneğin, bir araba güzel ve pahalı görüldüğünde nazarı çekebilir ve araçta arızalara sebep olabilir. Aynı şekilde, bir ev de cazip görüldüğü zaman nazarı çekebilir ve evde karmaşıklık, kötü enerji ve hatta hastalıklara sebep olabilir.

Bu nedenle, nazarın zararlarını azaltmak için birçok insan nazar boncuğu, dualar, tılsımlar veya benzeri nesneler kullanır. Ayrıca, bazıları dua ederek veya koruyucu uygulamalar yaparak kendisini ve sevdiklerini nazardan korumaya çalışır.

Nasıl Korunulabilir?

Nazarın zararlarına karşı korunmak için birçok önlem ve inanç vardır. Bunların en bilineni ve uygulananı nazar boncuğudur. Nazar boncuğu, kötü enerjiden koruyan ve nazar etkisini yok eden bir semboldür. Ayrıca, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan bitkiler, tütsü ve sıcak su gibi unsurlar da koruyucu olarak kullanılabilir.

Bunların yanı sıra, koruyucu dualar ve ayetler okunarak da nazarın zararlarından korunulabilir. Kişinin kendisi ya da bir yakınına nazar değdiğinde okunabilecek dualar da mevcuttur. Ayrıca, nazara karşı beslenen inancın gücü de vardır. İnsanların nazara karşı sadece önlemler alarak değil, aynı zamanda inancını güçlendirerek korunduğu da bilinmektedir.

 • Sık sık veya her gün Besmele-i Şerif çekmek
 • Evlerde sürekli Kur’an-ı Kerim okunması
 • Camilerde cemaatle namaz kılmak
 • Sabah Namazından sonra 7 kere İhlas Suresi, 7 kere Fatiha Suresi ile 7 kere Ayet-el Kürsi okunması
 • Doğal içerikli bitkisel sabunlar kullanmak
 • Kemik ya da metal bir çemberin içinde ayetleri yazarak evin baş tarafına asmak

Bunların dışında, nazarın zararlarından korunmak için en etkili yol, kişinin iyi bir davranış sergilemesidir. İyilik ve güzellik yayan bir kişinin üzerinde nazar etkisi çok az olur. Bu nedenle, kişilerin iyi niyetli davranışları koruyucu bir kalkan görevi görür.

Nazar Boncuğu Kullanmak

Nazar boncuğu, Türk kültüründe nazara karşı koruma amacıyla kullanılan bir araçtır. Boncuğun kullanımı, Türklerin tarih boyunca inandıkları Nazar inancıyla ilgilidir. Nazar boncuğu, genellikle mavi tonlarında cam veya taş malzemeden yapılır ve evlerin kapılarına, arabaların ön camına veya giysilere takılır. Nazar boncuğu, kötü nazarın insanların üzerinde olumsuz etkisi olduğu inancından kaynaklanan bir koruma aracıdır.

Nazar boncuğunun kullanımı da birçok inanca dayanmaktadır. Bazı insanlar, boncuğun üzerindeki göz figürünün, kötü nazarın insanların üzerindeki etkisini çekeceğine inanırlar. Diğer inanışlara göre ise, Nazar boncuğu, kötü enerjinin bedenimize girmeden önce boncuğa çarpmasını sağlayarak bizi korur. Bu nedenle birçok kişi Nazar boncuğunu evlerinde, arabalarında veya üzerlerinde taşırlar.

Nazar boncuğu, Türk kültüründe sıkça kullanılan bir koruma aracıdır. Ancak, boncuğun etkisinin tam olarak nasıl olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Ne kadar etkili olduğu ya da tamamen bir inanç meselesi mi olduğu konusunda farklı görüşler vardır.

Şifa Dua ve Duaları

Nazara bağlı hastalıkların şifa bulması için çeşitli dualar okunabilir. İşte Nazarın sebep olduğu hastalıklar için sıkça okunan dua örnekleri:

 • Ayete’l Kürsi: En güçlü dualardan biri olarak kabul edilir. Nazarın sebep olduğu hastalıkların şifa bulması için okunabilir.
 • Felak ve Nas Suresi: Nazara karşı okunan diğer güçlü dualardır. Sık sık tekrarlanarak okunmaları tavsiye edilir.
 • Esmaul Husna: Tanrı’nın 99 ismi olarak bilinen Esmaul Husna, sağlık ve şifa dilenmek için okunabilir.
 • Salavatlar: Peygamberimize salavat okumak, hastalıkların şifa bulması için sıkça yapılan bir uygulamadır.

Bu duaların yanı sıra, hastalıklar için özel olarak hazırlanmış dualar da okunabilir. Örneğin, Ağrı Büyüsüne karşı okunan “Hacet Duası”, Nazar’dan korunmak için okunan “Nazar Duası” gibi dualar nazar bağlı hastalıklara şifa bulmak için okunabilir.

Nazardan Korunmak İçin Dua Örnekleri

Nazar boncuğu kullanımının yeterli olmadığı durumlarda, insanlar nazarın etkisinden korunmak için dualar okumayı tercih ederler. İşte size, nazar boncuğunun yanı sıra okunabilecek bazı dua örnekleri:

 • “Bismillahi aleyke ya Nazar” Dua Örneği: Bu dua birçok kişi tarafından kullanılan bir duadır ve “Beş vakit namazdan sonra, 7 defa okuyun.” Tarzında tavsiyeler verilmektedir.
 • “Allahümme inne li aleyke ehvan” Dua Örneği: Bu dua da nazarın etkisinden korunmak amacıyla tercih edilen bir duadır ve 11 kez okunması tavsiye edilir.
 • “Allahümme inni es’elüke hıfzane fi’d-dünya ve’l-ahire” Dua Örneği: Bu dua, bireylerin hem dünya hem de ahiret yaşamlarında korunmaları için okunabilecek bir duadır ve günde en az 3 kez okunması önerilir.

Bunlar sadece birkaç örnek olup, farklı inançlarda ve kültürlerde pek çok nazar duası bulunmaktadır. Dua örneklerini seçerken, kişiler kendi inanç ve kültürlerine uygun olan duaları tercih etmelidirler.

Nasıl Okunur?

Dua, doğru okunduğunda çok güçlü bir araçtır. Nazardan korunmak için okunabilecek duaların okunması için uygun zamanlar ve yöntemler vardır. Öncelikle, dua okunmadan önce temiz bir ortamda olunmalı ve gıda gibi maddelerle uğraşmaktan kaçınılmalıdır.

Duaların okunması için genellikle en uygun zamanlar sabah ve akşam namazlarından sonra ve gece yatmadan önceki saatlerdir. Bununla birlikte, dua sürekli olarak okunabileceği gibi acil durumlarda da okunabilir. Duanın okunma süresi kişiye bağlı olarak değişebilir ama genellikle 1, 3, 7, 21 veya 40 kez okunması önerilir.

Bir diğer yöntem de, dua okunurken aynı anda zikir çekmektir. Böylece dua daha güçlü etkisini gösterir. Dua okunurken gözler kapatılarak içtenlikle niyet edilmelidir. Dualar birden fazla kişiyle de okunabilir ve bu durumda daha güçlü etkisini gösterir.

Birçok insan dua okurken el açmayı veya kıbleye dönme gibi hareketler yapmayı tercih eder. Bu yöntemlerin amacı, dua okunurken zihnin sadece Allah’a odaklanmasını sağlamaktır.

Duayı Kimler Okumalı?

Dua etmek bütün Müslümanlar için önemlidir. Nazardan korunmak amacıyla yapılan dualar, belirli bir gruba ait değildir. Herkes tarafından okunabilen dualardır. Ancak, ahirette Allah’tan istenebilecek bir şey olmadığı için, duaları okurken niyetimiz sadece Allah’a yakınlaşmak, O’na güvenimizi artırmak olmalıdır.

Başka insanlara zarar vermek, kötü dileklerde bulunmak veya bir şeyleri kontrol altına almak amacıyla yapılan dualar doğru değildir ve yasaktır. Dua, tamamen samimi ve iyi niyetli bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, bir diğer önemli şey, duaların tekrarlanmasıdır. Tek seferlik bir dua yerine, düzenli olarak dua edilmesi daha etkilidir.

 • Dualar, her yaştan Müslüman tarafından okunabilir.
 • Zarar vermek ya da kötü dileklerde bulunmak amacıyla yapılan dualar yasaktır ve doğru değildir.
 • Duaların tekrarlanması daha etkili bir sonuç verir.

Dua etmek, günlük hayatımızın bir parçası olmalıdır. Samimi bir şekilde yapılan dualar, insanı rahatlatır ve güçlendirir. Nazar gibi kötü etkilerle karşılaşmadan önce, düzenli olarak dualar yapmak ve Allah’a güvenmek gerekir.

Dua ve İnancın Önemi

Dua, insanların hayatında çok önemli bir yere sahiptir. İnançlarına göre dua eden kişiler, kendilerini ve sevdiklerini kötü durumlardan koruyabilirler. Dua eden insanlar, inançlarına göre Rabb’lerinin yardımını isteyerek ve onun varlığına inanarak rahatlamaktadırlar.

Bu nedenle, dua ve inanç konusu insanların hayatında oldukça önemlidir. Dua insanlara huzur ve mutluluk sağlayabilirken, inanç da her insanın hayatında büyük bir rol oynar. İnsanlar inançlarına göre hareket eder ve dualarını bu inancına göre yaparlar. Ayrıca, dua etmek insanların psikolojik olarak rahatlamasına da yardımcı olur.

 • Dua etmek, sağlığı da olumlu etkiler.
 • Inançlı insanlar daha pozitif ve güçlü olurlar, çünkü inançları onları korur ve destekler
 • Dua eden insanlar, birçok kötü olaydan korunabilirler.

Özetle, dua ve inanç insanların hayatında oldukça büyük öneme sahip. İnsanlar inançlarına göre dua eder ve dualarının kabul olması için inancına yön verir. Dualar insanlara huzur, mutluluk ve rahatlama sağlarken, inanç da insanların güçlü ve pozitif kalmasına yardımcı olur.

Yorum yapın