Namazdan Sonra Okunacak Dua ve Tesbih

Namaz ibadetinin sona ermesiyle birlikte, Peygamber Efendimiz tarafından öğretilmiş birçok dua ve tesbih okunması tavsiye edilir. Namazdan sonra okunan dualar ve tesbihler, insanın manevi dünyasına katkı sağlayarak huzur ve dinginlik kazanmasına yardımcı olur.

Namaz sonrasında okunabilecek en yaygın dualar arasında, “Allah’ım! Senden af ve mağfiret dileriz” duası, “Allah’ım! Senden cenneti dileriz” duası ve “Allah’ım! Senden cehennem azabından koruma talep ederiz” duası bulunur. Ayrıca, tesbihler arasında en sık okunanlar ise “Subhanallah”, “Elhamdülillah” ve “Allah-u Ekber” tesbihleridir.

Namaz sonrasında okunan dualar ve tesbihler, kişinin Allah ile olan bağını güçlendirir, manevi yönden kendini geliştirmesine destek olur ve günlük hayatta karşılaşılan sıkıntılarla başa çıkmak için moral ve motivasyon sağlar. Bu nedenle, namaz ibadetinin sonunda duaları ve tesbihleri ihmal etmemek, bir Müslüman için oldukça önemlidir.

Namaz Sonrası Okunacak Dualar

Namaz sonrasında okunacak dualar, manevi açıdan kişinin iç huzurunu ve rahatlamasını sağlamaktadır. En yaygın dualar arasında Fatiha Suresi, İhlas Suresi, Felak ve Nas sureleri yer almaktadır. Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir ve namazın başında da okunmaktadır. Bu sure, Allah’ın sıfatlarını zikretmektedir ve manevi ferahlık sağlamaktadır.

İhlas Suresi, tevhit inancının özünü anlatmaktadır ve namaz sonrasında okunması önerilmektedir. Felak ve Nas sureleri ise, kötü alacaklılardan, şeytanın şerrinden ve şerli insanların kötülüklerinden Allah’a sığınmak için okunan dualardır.

 • Fatiha Suresi
 • İhlas Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi

Bunun yanı sıra, tekbir getirerek “Allah-u Ekber” diye bağırmak da namaz sonrasında tavsiye edilen bir uygulamadır. Bu uygulamayla birlikte, salavat-ı şerife okunarak Hz. Muhammed’e selam gönderilebilir.

Subhanallah, Elhamdülillah ve Allah-u Ekber Tesbihleri

Namaz sonrası okunan dualar kadar tesbihler de Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Yaratıcının büyüklüğünü ve güçlülüğünü hatırlatarak Allah’a yakınlaşmak amacıyla yapılan bu ibadet, namaz sonrasında da sıkça yapılır.

Subhanallah, Elhamdülillah ve Allah-u Ekber tesbihleri, namaz sonrasında en sık okunan tesbihlerdir. Subhanallah tesbihi, Allah’ın herhangi bir noksanlığından beri olduğunu ifade ederken, Elhamdülillah tesbihi ise Allah’ın hamd edilmesine yönelik bir ifadedir. Allah-u Ekber tesbihi ise Allah’ın büyüklüğünü ifade eden bir tesbihtir.

Tesbih Çekilişi Manası
Subhanallah Allah’ın noksanlığından beri olduğunu ifade eden tesbihdir.
Elhamdülillah Allah’ın hamd edilmesine yönelik bir ifadedir.
Allah-u Ekber Allah’ın büyüklüğünü ifade eden bir tesbihtir.

Bu tesbihler, sadece namaz sonrasında değil, her zaman okunabilir. Fakat namaz sonrasında okunmalarının özellikle anlamlı olduğu düşünülür. Tesbihlerin sayısı herhangi bir sınırlandırma olmaksızın çekilebilir ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir.

Subhanallah Tesbihi

Subhanallah, Allah’ın nur ve kudretini yansıtan bir tesbihdir. Subhanallah kelimesi, Allah’ın her türlü eksiklik ve kusurlardan uzak olduğunu ifade eder. Subhanallah tesbihinin manası sadece Rabbimizi tenzih etmekle sınırlı değildir, aynı zamanda onun bize bahşettiği nimetleri de hatırlatır. Bu tesbih, 33 defa tekrarlanır ve müminlerin en yaygın kullanılan tesbihlerinden biridir.

Subhanallah tesbihinin özellikleri arasında, zihni sakinleştirme ve derinleştirme, Rabbimizle yakınlaşma, ibadetimizi tamamlama, duyarsızlıktan arınma ve stresi azaltma gibi sayılabilir. Bu tesbih, günün herhangi bir saatinde okunup, Allah’a yakın olmayı hatırlatan manevi bir araçtır. Mekke’de geçirdiği süre boyunca Hz. Muhammed (sav), Subhanallah tesbihini sıkça kullanan insanlar arasında olduğu için önemli bir yere sahiptir.

Elhamdülillah Tesbihi

Elhamdülillah tesbihinin manası “Hamd, övgü Allah’a mahsustur” şeklindedir. Tüm dualarda olduğu gibi bu tesbihle de insanlar Allah’a övgü ve şükranlarını sunarlar. Bu tesbihi okuyan kişiler, Allah’a karşı şükranlarını ifade etmiş olurlar ve O’na minnettarlıklarını gösterirler.

Elhamdülillah tesbihi, Allah’ın nimetlerine karşı şükran duygularını ifade etmek için kullanılır. Bu tesbihin kullanılması, insanın kalbindeki yüzlerce birikmiş şükran duygularını ifade etmek için mükemmel bir yoldur. Elhamdülillah tesbihi, Allah’a şükran borcumuzu ödemek için önemli bir araçtır.

 • Elhamdülillah tesbihi, sabah namazından sonra 100 defa okunmalıdır.
 • Ayrıca bu tesbih, gün içerisinde herhangi bir zaman diliminde de okunabilir.
 • Elhamdülillah tesbihi, insanın Allah’a karşı olan minnettarlığını gösterdiği için sevap kazandırır.

Özetle, Elhamdülillah tesbihi, Allah’a karşı olan şükran ve minnettarlık duygularının ifadesi için kullanılan bir tesbihtir. Bu tesbihi okumak, insanın içinde biriken birçok şükran duygusunu ifade etmesine yardımcı olur.

Allah-u Ekber Tesbihi

Allah-u Ekber Tesbihi, namaz sonrasında okunabilecek en yaygın tesbihlerden biridir. “Allah en büyüktür” anlamına gelir. Bu tesbih okunurken, müminler Allah’ın her şeye gücü yettiğini hatırlar ve onun büyüklüğünü takdir eder. Allah-u Ekber Tesbihi, namaz sonrasında Allah’ın yüceliğini ve kudretini hatırlatarak insanların iç huzurunu sağlar.

Bu tesbih genellikle 33 veya 100 defa okunur. Okumalar genellikle bir tespih yardımıyla yapılır. Tespih, Müslümanlar tarafından duaların sayısını saymak için kullanılan bir araçtır.

 • Allah-u Ekber Tesbihi, namaz sonrasında kişinin zihnini birçok düşünceden arındırarak, sadece Allah’a odaklanmasına yardımcı olur.
 • Tesbih, insanların günün stresinden uzaklaşmasına ve maneviyata daha fazla odaklanmasına yardımcı olabilir.

Allah-u Ekber Tesbihi, namaz sonrası okunan tesbihler arasında en anlamlı tesbihlerden biridir. Bu tesbihin okunması, Allah’ın kudret ve yüceliğini müminlere hatırlatırken, aynı zamanda zihnin sakinleşmesini ve maneviyatın güçlenmesini sağlar.

Diğer Dualar

Namaz sonrası okunacak dualar sadece Subhanallah, Elhamdülillah ve Allah-u Ekber tesbihleri ile sınırlı değildir. Bu nedenle, diğer dualar da namaz sonrasında okunabilir ve kişinin manevi rahatlamasına yardımcı olabilir. Mesela, birçok Müslüman, namaz sonrası Salevat-ı Şerife okumayı tercih ederler. Bu dua, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e selam göndermek için okunur ve manası itibariyle büyük öneme sahiptir.

Ayrıca, “Allah’ım! Sana havale ediyorum kendimi, dinimi, dünyamı ve ahiretimi” gibi kısa dualar da namaz sonrasında okunabilir. Bunun yanı sıra, zikir çekmek isteyenler, ‘La İlahe İllallah’, ‘Allahu Rabbi’, ‘Sübhânallâh’ gibi duaları tekrarlayabilirler. Namaz sonrasında okunabilecek diğer bazı dualar şunlardır:

 • “Ya Rab! Senin koruman altında kalmak istiyorum.”
 • “Ya Rabbi! Beni affet, bana merhamet et.”
 • “Allah’ım! Bana huzur ve esenlik ver.”
 • “Ya Rabbi! Beni karanlıklardan aydınlığa çıkar.”
 • “Allah’ım! Bana sağlık ve sıhhat ver.”

Namaz sonrası okunacak diğer dualar, kişinin zaman zaman bu duaları okuyarak manevi huzur ve rahatlık bulmasına yardımcı olur. Böylece, kişi namaz sonrası okuyacağı dualar ve tesbihlerle, Allah’ın huzurunda var olduğunu hatırlar ve manevi hayatını güçlendirir.

Namaz Sonrası Okunacak Tesbihler

Namaz sonrasında yapılan tesbihler kelime anlamı olarak bir şeyi çokça zikretmek, sürekli tekrarlamak anlamındadır. Bu sürekli tekrarlar, insanı maneviyata daha da yakınlaştırır ve ruhani huzur sağlar. Namaz sonrasında okunacak tesbihler arasında en yaygın olarak kullanılanı, 33 defa tekrar edilen Subhanallah, Elhamdülillah ve Allah-u Ekber tesbihidir. Bu tesbihler Allah’a şükranlarımızı ifade ederken aynı zamanda O’nun eşsiz güzelliklerini de hatırlatır.

Tesbihat-ı Sübhaniye, Hz. Muhammed’in mübarek eliyle kendisi tarafından okunmuş ve günümüze kadar gelen bir tesbihtir. Bu tesbihte, Allah’ın yüceliği, büyüklüğü ve azameti zikredilir. Ayrıca tesbihat-ı tashih, namaz sonrasında okunabilecek başka bir tesbihtir. Bu tesbih, yapılan namazların doğru bir şekilde kılınmış olması için Allah’a dua edilmesini sağlar.

Namaz sonrası okunan tesbihler, her ne kadar sadece bir ibadet olarak görülse de, manevi açıdan birçok faydası bulunur. Sürekli tekrarlarla yapılan zikirler, insanın zihnindeki olumsuz düşünceleri uzaklaştırır ve kalbini Allah’a yaklaştırır. Ayrıca, bu tesbihlerin okunması insanın ruhsal yönden de güçlenmesini sağlar.

Tesbihat-ı Sübhaniye

Tesbihat-ı Sübhaniye, en yaygın kullanılan tesbihlerden biridir. Bu tesbih, Peygamber Efendimizin sık sık okuduğu tesbihlerden biridir. Tesbihin adı “Sübhânallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber” sözcüklerinin tekrarlanmasıyla oluşur.

Bu tesbihin her bir sözcüğü farklı anlamları ifade eder. Sübhânallah, “Allah’ı tenzih etmek” anlamına gelir. Elhamdülillah, “Allah’a hamd etmek” anlamına gelir. Allahu Ekber, “Allah en büyüktür” anlamına gelir. Bu tesbih, hem Esmâ-i Hüsna’yı anmayı, hem de Allah’ı her türlü tenzih etmeyi ifade eder.

Sübhânallah Elhamdülillah Allahu Ekber
Allah’ı tenzih etmek Allah’a hamd etmek Allah en büyüktür

Tesbihat-ı Sübhaniye, sabah namazından sonra okunan bir tesbihdir. Ayrıca, Peygamber Efendimiz’in her gün yüz defa okuduğu tesbihlerin de arasındadır. Bu nedenle, tesbih genellikle 100 kere okunur. Bu tesbih, insanın zihnini sakinleştirir, maneviyatını artırır ve Allah’ın büyüklüğünü hatırlamasına yardımcı olur.

Tesbihat-ı Tashih

Tesbihat-ı Tashih, namaz sonrasında okunabilecek bir başka tesbihtir. Bu tesbih, İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından tavsiye edilmiştir. Tesbihat-ı Tashih, on dört adet “Estağfirullah” ve on adet “Sübhanallah” şeklinde okunur. Adından da anlaşılacağı gibi, bu tesbih günahları düzeltme ve affetme amaçlıdır.

Tesbihat-ı Tashih, insanların günahlarına karşı vicdanlarını rahatlatmak için okunabilir. Bu tesbihten sonra, kişi günahlarının bağışlanması için Allah’a dua edebilir veya iyi davranışlarda bulunma sözü verebilir. Tesbihat-ı Tashih’in okunması ile beraber, kişinin kalbindeki huzur ve barış artar.

İslami inancına göre, insanların yaptığı hataların affedilmesi için yalnızca Allah’a yalvarmak yeterli değildir. Kişi, affedilmek istiyorsa, öncelikle günahlarından dolayı pişmanlık duymalı ve tekrar etmemeye karar vermelidir. Bu nedenle, Tesbihat-ı Tashih namaz sonrası okunacak dualar ve tesbihler arasında önemli bir yere sahiptir.

Namaz Sonrası Okunacak Duaların ve Tesbihlerin Önemi

Namaz sonrasında okunan dualar ve tesbihler, ibadetlerin devamı anlamına gelir. Bu dualar ve tesbihler, Rabbimize olan samimi bağlılığımızı ve minnettarlığımızı ifade etmenin bir yolu olarak kabul edilir. Namaz sonrası okunan dualar ve tesbihler, kalplerimizi Allah’a yönlendirmemize yardımcı olur ve günahlarımıza kefaret olur. Bu nedenle, zikir ve dua etmek, bir Müslüman için hayati önem taşır.

Ayrıca, dualar ve tesbihler, bizi Allahtan uzaklaştıran şeylere karşı bir savunma mekanizması sağlar. İnsan psikolojisi gereği, zikir ve dua ederken kalplerimiz huzur ve dinginlikle dolmaktadır. Bu nedenle, namaz sonrası okunan dualar ve tesbihler, stresi azaltmaya yardımcı olur ve bizlere manevi bir rahatlama sağlar.

 • Namaz sonrası okunan dualar ve tesbihler, içsel bir huzur sağlar.
 • Bir Müslümanın samimi bağlılığını ifade etmenin bir yolu olarak kabul edilir.
 • Zikir ve dua etmek, günahlarımızı affettirmemize yardımcı olur.
 • Dualar ve tesbihler, bizi Allahtan uzaklaştıran şeylere karşı bir savunma mekanizması sağlar.

Eğer bir Müslüman, Rabbimiz için bir şey istemek yerine dua etmeden ve tesbih çekmeden oturuyorsa, ne gibi bir kayıp yaşayacağı kendisince düşünmelidir.

Yorum yapın