Namaz Kılarken Hangi Dualar Okunur?

Namaz, İslam dini için çok önemli bir ibadettir. Namaz kılarken okunması gereken duaların bilinmesi, namazın bütününü eksiksiz bir şekilde eda etmek açısından son derece önemlidir. Farz namazlarında okunacak dualar, tesbihat, kıyamda okunacak dualar, rükuda okunacak dualar ve secde duaları gibi çeşitli dualar vardır. Nafile namazlarda da ayrıca okunacak dualar vardır.

Bu makalede, namaz kılarken hangi duaların okunması gerektiği üzerine ayrıntılı bilgi verilecektir. Makalemizde ayrıca, duaların anlamlarını ve okunuşlarını gösteren örnekler de yer alacaktır. Böylece okuyucularımız, namaz kılmak için ihtiyaç duyacakları dualar hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklardır.

Farz Namazlar

Farz namazlar, Müslümanların günlük hayatlarında yerine getirmesi gereken en önemli ibadetlerdir. Bu namazları kılarken, belirli duaların okunması önemlidir. İşte farz namazlarında okunacak dualar:

 • Sübhaneke duası, namaza niyet edildiğinde okunur.
 • Fatiha suresi, her rekatte okunur.
 • (Sadece Sabah namazında) Tesbihat: Sübhaneke, Elhamdülillah ve Allahu Ekber duaları okunur.
 • Kıyamda, Rükuda ve Secdede okunacak dualar bulunur. Bunlar arasında; “Sübhâne rabbiye’l-azîym” ve “Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti hasenete” duaları yer alır.
 • Tahiyyat duası, son oturuşta okunur.
 • Selam verme duaları, son oturuşta okunur.

Bu duaların okunması, namazın kabul edilmesi açısından son derece önemlidir. Özellikle Sabah namazında okunması gereken tesbihat, namazın güneş doğarken kılınması sebebiyle diğer farz namazlardan farklıdır. Farz namazlarda okunması gereken duaların, namaz kılanların bilmesi ve ezberlemesi önemlidir. Bu sayede doğru bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilirler.

Sabah Namazı

Sabah namazı, İslam dininde beş vakit namazlardan biridir. Sabah namazında okunması gereken dualar şunlardır:

 • Sabah Namazı Tesbihatı: Subhaneke, Elhamdülillah ve Allahu Ekber cümleleri üçer kez okunur.
 • İstiadhe: “Euzu billahi mineş-şeytanirracim” yenilir.
 • Fatiha Suresi: Sabah namazında her rekatta Fatiha suresi okunur.
 • Cenaze Duaları: Sabah namazının son rekatinde Yasin Suresi ve cenaze duaları okunur.

Bunların yanı sıra Ayet-el Kürsi veya İhlas Suresi okunması da mümkündür. Sabah namazında duaların okunması, manevi bağların güçlenmesine yardımcı olduğu gibi kendimizi Allah’a yakın hissetmemizi sağlar.

Tesbihat

Tesbihat, namazlarda okunan zikirlerdir ve tespih çekmek anlamına gelir. Namazda geçen Sübhaneke, Elhamdülillah ve Allahu Ekber duaları da tesbihat kapsamında yer alır.

Sübhaneke duası, namazın başlangıcında ilk tekbir alındığında okunur ve Allah’ın sınırsız gücüne ve kudretine saygı ifade eder. Elhamdülillah duası, Fatiha suresinin okunmasının ardından tekbir alınırken okunur ve Allah’a hamd etmek için kullanılır. Allahu Ekber duası ise, rükuya eğildiğimizde ve secdede iken okunur ve Allah’ın büyüklüğünü ifade eder.

Bu duaların okunuşları şu şekildedir:

Dua Okunuşu Anlamı
Sübhaneke Sübhâneke Allâhumme ve bihamdike ve tebârakesmuke ve teâlâ ceddüke ve la ilâhe ğayruke. Yüce Allah’ım! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Seni hamd ile tesbih ederim. Senin şanın yücedir. Senin azamet ve kudretinden başka hiçbir ilah yoktur.
Elhamdülillah Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Bütün âlemlerin Rabbine hamdolsun.
Allahu Ekber Allâhu ekber. Allah en büyüktür.

Kıyamda Okunacak Dualar

Kıyamda okunacak dualar, namazın en başında okunacak dualarlardır. Her namazda, okunacak dualar farklıdır. Kıyamda okunacak duaların anlamları şu şekildedir:

 • Subhaneke: “Temizlik ve ululuğun sadece sana aittir, ey Allahım” anlamına gelir.
 • Elhamdülillah: “Hamd, Allah’a mahsustur” anlamına gelir.
 • Allahu Ekber: “Allah en büyüktür” anlamına gelir.

Bu duaların okunuşları ise şu şekildedir:

Subhaneke: Subhaneke Allahım ve bihamdik, tebârekte smük, teâlâ ceddük, ve lâ ilâhe ğayruk.
Elhamdülillah: Elhamdülillahi rabbil ‘alemin.
Allahu Ekber: Allahu ekber, Allah’u ekber, Allah’u ekber, ve lillâhi’l-hamd.

Kıyamda okunacak dualar namazın başında okunur ve Allah’a hamd edip onu yüceltmek için kullanılır. Bu duaların anlamlarına dikkat ederek, namazın başında konsantre olup, Allah’a doğru bir başlangıç yapabilirsiniz.

Öğle, İkindi ve Akşam Namazları

Namazın farzlarından olan öğle, ikindi ve akşam namazları için okunacak dualar vardır. Bu dualar, namazın kıyamında, rükuda ve secdede okunur.

Öğle ve ikindi namazında Sübhaneke, Elhamdülillah ve Allahu Ekber tesbihatları okunur. Bunların yanı sıra, kıyamda “Sübhana dallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber” (Allah’ın şanı yücedir, övgüler Allah’a ait ve O’ndan başka ilah yoktur ve Allah büyüktür) ve “Subbuhun kuddüsün Rabbül melâiketi ver-rûh” (Mahlukatın Rabbi, özellikleri ile mükemmel olan ve melekler ile ruhun Rabbi olan Allah temizlenmiştir) duaları okunur.

Akşam namazında ise Sübhaneke, Elhamdülillah ve Allahu Ekber tesbihleri okunurken, kıyamda “Sübhana dallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber” ve “Allahümmec’alni mine’t-tavbatil-na’bîn ve’l-mutatahhirîn ve min ibadetikessalihiyn” (Ey Allah! Beni tevbe edenlerin, temizlenenlerin ve salih kullarının arasına koy) duaları okunur.

Özellikle kıyamda ve rükuda okunan duaların anlamlarını bilmek, ibadetlerimizi daha anlamlı kılar.

Tesbihat

Tesbihat, namazda önemli bir yere sahip olan dualardır. Sübhaneke, Elhamdülillah ve Allahu Ekber duaları, tesbihatın temelini oluşturur. Sübhaneke duası, namazın başında okunur ve Allah’ın yüceliğini ifade eder. Elhamdülillah duası, namazın her rekâtında okunur ve Allah’a şükürlerimizi sunar. Allahu Ekber duası ise kıyamdan rükuya, rükudan doğrulmaya, secdeden doğrulmaya kadar namazın tüm aşamalarında okunur.

Tesbihat duaları, Türkçe okunuşları da bulunan Arapça dualardır. Özellikle yeni öğrenenlerin okunuşlarını doğru yapması için kaynakları kontrol etmeleri önerilir. Ayrıca, tesbihatın anlamı da önemlidir. Namaz, sadece ritüel bir eylem değildir. Duaların okunması, anlamının anlaşılması ve manevi bir bağın kurulması da önemlidir.

Kıyamda Okunacak Dualar

Kıyam, namazda ayakta durululan ilk pozisyondur ve burada okunan dualar da önemlidir. Peygamber Efendimiz’in sünnetinde yer alan duaları okumak, namazın kabulüne yardımcı olur. Kıyamda okunacak dualar şunlardır:

 • Subhaneke Duası: Namaza başlarken okunan bu dua, Allah’ın azametine ve kudretine saygının ifadesidir.
 • Fatiha Suresi: Namazda en önemli sure olan Fatiha, kıyamda okunur.
 • Kısa Sureler: Kıyamda okunacak diğer sureler arasında İhlas, Felak ve Nas sureleri yer alır.
 • Zammı Suresi: İsteklerin kabul olması için okunması tavsiye edilen Zammı suresi, kıyamda okunabilir.

Bu duaların okunması, namazın daha manevi bir boyut kazanmasına yardımcı olur. Duaların anlamlarını bilmek ve sevabını umut etmek de önemlidir. Kıyamda okunan duaların anlamları şunlardır:

Subhaneke Duası: Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.
Fatiha Suresi: Allah’a hamd ederim, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Kısa Sureler: İhlas suresi: De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğurulmamıştır.
Felak suresi: De ki: Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
Nas suresi: De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
Zammı Suresi: Allah tüm yaratıkların Rabbidir. En büyük nimetler O’ndandır.

Rükuda Okunacak Dualar

Rükuda okunacak dualar salavat-ı şerife ve Rabbena Atina dualarıdır. Rabbena Atina duasının anlamı “Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru” şeklindedir. Rükuda okunan salavat-ı şerife ise, Peygamber Efendimiz’e selam göndermek için okunur. Bunun yanı sıra, rükuda okunabilecek bazı dualar vardır ki bunlar da tercihe göre okunabilir. Bu duaların arasında “Yarabbi Salli Aleyna” duası ve “Rabbimiz bizi bağışla ve bize acı” duası bulunmaktadır.

Rükuda okunan bu duaların üzerine özellikle odaklanmak ve duaların anlamlarını kavramak namazın manevi değerini artırabilir. Ayrıca, bu duaların okunması ile birlikte kişi kendini daha sakin, huzurlu ve dua ile bağlantılı hissedebilir. Rükuda okunan duaların yanı sıra, diğer namaz kılmak aşamasındaki dualar ve tesbihatlar da namazın manevi değerini artırmada önemli rol oynar. Tüm bu nedenlerden dolayı, namaz kılmak isteyen bir kişinin hangi duaları okuyacağını bilmesi önemlidir.

Secdede Okunacak Dualar

Secdede okunacak dualar, namazın en önemli anlarından biridir. Namazda iki adet secde yapılır ve secde pozisyonundayken okunacak dualar vardır. İşte secdede okunacak dualar ve anlamları:

Dua Anlamı
Subbûhun, Kuddûsun, Rabbunâ ve Birahmetike Esterne “Rabbimiz olan Allahımız, Seni tesbih ederiz, Seni münezzehe kılarız, Seni överiz ve rahmetinle sana sığınıyoruz.”
Enfîricel Mevte Bis Sübhânike “Ey Rabbimiz! Sen tesbih edildiğin gibi, ölülerde senin güzelliğine uygun şekilde tesbih ederler.”

Secdede okunacak duaların önemi büyüktür. Bu dualar, insanın Rabbinin huzurunda saygı ve şükran ifade etmesinde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Siz de namazda secde pozisyonundayken bu duaları okuyarak manevi huzur ve zenginlik hissine ulaşabilirsiniz.

Yatsı Namazı

Yatsı namazında okunacak dualar, kıyam, rüku, iki secdede ve oturuşta toplam 15 defa tekrarlanacak şekilde olmalıdır. Kıyamda “Sübhâneke”, “Elhamdülillah”, ve “Allahu Ekber” ifadeleri üç defa tekrarlanır. Rüku aşamasında “Sübhana Rabbiye’l-azîm” ifadesi üç defa tekrarlanırken, iki secdede ise “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ” ifadesi üç defa tekrar edilir. Oturuşta “Ettehiyyatü” duası ve “Allâhümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed” ifadesi okunur. Namazın sonunda “Allahümme inne zâlime nefsî feğfir lîhâ ve celle senâîke aleyhâ feğfir lî” duaları yapılabilir. Bu dualar Allah’a şükranlarımızı sunarken, gün içinde yaptığımız hatalar için af dilememizi sağlar.

Tesbihat

Tesbihat namazda sıkça tekrar edilen dualardır. Sübhaneke duaları namazın başlangıcında okunur ve Allah’a hamd edilir. Elhamdülillah duaları ise namazda farz olarak yer alan bazı aya ve sureleri kapsar. Buna ek olarak Allahu Ekber duaları ise namazın tamamlanması için okunur.

Sübhaneke duaları şu şekildedir:
Sübhâneke Allahümme ve bi hamdike ve tebârakasmüke ve teâlâ ceddüke ve la ilâhe ğayrük.
Anlamı ise, “Allah’ım! Seni tesbih ederim, Senin hamdinle övünürüm. Senin ismin mübarek ve Senin yücesin, dilediğin gibi davranan Sensin ve senden başka İlah yoktur.” şeklindedir.

Elhamdülillah duaları da şu şekildedir:
Elhamdülillâhi Rabb’il-âlemîn. Er-Rahmânir-rahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinâs-sırâtal-mustakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayril-mağdûbi aleyhim ve lâd-dâllîn.
Anlamı ise, “Bütün Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. O, merhametlidir, şefkatlidir. Ahiret gününün sahibidir. Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Kendilerine gazabının ve sapıklığın girdiği kimselerin yoluna değil.” şeklindedir.

Allahu Ekber duaları ise şöyledir:
Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, Allâhü ekber ve li’llâhil-hamd.
Anlamı ise, “Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka İlah yoktur, Allah büyüktür. Allah büyüktür, hamd yalnızca Allah’a aittir.” şeklindedir.

Kıyamda Okunacak Dualar

Namazda kıyama durulduğunda okunacak dualar, namazdaki en önemli dualardan biridir. Rükuya gitmeden önce okunan bu dualar Allah’ın varlığına ve birliğine inanma duygusunu arttırmak için okunur. Kıyamda okunan dualar şu şekildedir:

 • Subhaneke: Allah’ım seni tesbih ederim.
 • Elhamdülillah: Hamd Allah’a mahsustur.
 • Allahu Ekber: Allah en büyüktür.

Bu duaların anlamları, Allah’ın yüceliğine vurgu yaparak, O’nun büyüklüğünü ifade etmektedir. Kıyamda okunan duaları okumak, namazın düzeni içinde yer almak için önemlidir. Bu duaların birliği ve tevhidin güzel örneklerinden biri olduğu düşünülmektedir.

Rükuda Okunacak Dualar

Rükuda okunması gereken dua, “Subhane Rabbiye’l-Azim” şeklindedir. Anlamı, “Yüce Rabbim eksiksiz ve uludur” demektir. Rükuda dua ederken bu cümle okunur ve bükülen halden doğrulunca, “Semi’na ve atainağfiranek” denir. Anlamı ise, “Ey Rabbimiz, Senden bağışlama dileriz” demektir. Rükuda, selam verilmeden önce oturulurken, “Rabbena leke’l-hamd” dua edilir. Bu dua, “Ey Rabbimiz, sana hamd ve şükürler olsun” anlamına gelir. Rükuda okunacak dualar, namazın her rekâtında tekrar edilir.

Secdede Okunacak Dualar

Secdede okunacak dualar, namazın en önemli kısımlarından biridir. Sadece Rabbimize yakınlaşmakla kalmaz, aynı zamanda dua ederek O’na yakarışta bulunuruz. Sujud anında, “Sübhane Rabbiyal A’la” (Rabbim en yücedir) denir. Bu slogan, Rabbimize yüceliğini ve kudretini hatırlatır. Böylece, sadece Allah’a ithaf edilmiş, tam bir kul olma duygusu ona verilebilir.

Diğer secdede, “Sübhane Rabbiyal A’la” (Rabbim en yücedir) sözü tekrar edilir. Bu tekrar, yukarıdaki anlamlarını yinelemek için yapılmaktadır. Ayrıca yapılan duaların kabul edilmesi için secde esnasında bu sözlerin tekrar edilmesi önemlidir. Sujud anında yapılan bu dualar, Rabbimize yakarışta bulunurken aynı zamanda bedensel bir güçlendirme sağlar. Aynı zamanda duaların anlamlarını anlamaya ve içindeki duyguları hissetmeye yardımcı olur

Nafile Namazlar

Nafile namazlar, farz namazların dışında yapılan, kişinin tercihine bağlı olan ibadetlerdir. Nafile namazlarda da bazı dualar okunması mümkündür. Bu duaların başında, tesbih namazında okunan Sübhaneke, Elhamdülillah ve Allahu Ekber duaları yer alır. Bunların yanı sıra, sünnet namazlarında bazı dualar okunması tavsiye edilir.

Özellikle teravih namazlarında, birçok farklı sünnet namazının yanı sıra nadir de olsa kaza namazı kılmak da mümkündür. Bu durumlarda da, hangi namazın kılındığına bağlı olarak farklı dualar okunabilir. Ancak genel olarak, nafile namazlarda okunacak dualar kişinin tercihine bağlıdır ve herhangi bir zorunluluğu yoktur.

Tesbih Namazı

Tesbih namazı, gece yarısı kılınan nafile bir namazdır. Bu namazda okunacak dualar, Sübhaneke, Salavat-ı Şerife, 1 Kere Elhamdülillah, 10 Kere Allahu Ekber ve 10 Kere İstiğfar’dır. Sübhaneke duâsı namazın başlangıcında okunur. Salavat-ı Şerife ise ikinci rekâttan önce okunur. Elhamdülillah, Allahu Ekber ve İstiğfar duaları ise birinci rekâttan sonra okunur. Duaların anlamları ise şu şekildedir:

 • Sübhaneke: Allah’ım! Sen benden gizlediğim şeyleri de, açığa vurduklarımı da bilirsin. Benim hatalarımı affet ve beni bağışla.
 • Salavat-ı Şerife: Allah’ım! Hz. Muhammed’e salât ve selam eyle.
 • Elhamdülillah: Hamd, övgü ve şükür Allah’a mahsustur.
 • Allahu Ekber: Allah en büyüktür, her şey O’na boyun eğmektedir.
 • İstiğfar: Allah’tan bağışlama dilemek, günahlarımızı arındırmak için yapılan dua.

Bu duaların okunması, kişinin manevi olarak huzur bulmasına ve yakınlaşmasına yardımcı olur. Tesbih namazı, düzenli olarak kılınması gereken önemli bir ibadettir. Ancak bu namaz, farz olmayıp nafile olduğundan dolayı tercih edilen bir ibadettir. Duaların okunması ise kişinin Rabbine yakınlaşması ve nefsiyle savaşması için önemli bir araçtır.

Cenaze Namazı

Cenaze namazı, bir Müslümanın ölümü sonrası son kez ibadet etmesidir. Bu namazda, hayatı boyunca yaptığı işlerin hesabını vermek üzere Rabbimiz huzuruna çıkmış olan kişinin ruhu için dua edilir. Cenaze namazında okunacak dualar ise bu bağlamda oldukça önemlidir.

Cenaze namazında, ilk olarak tekbir alınır ve sonra Fatiha suresi okunur. Ardından, “Allahümme salli ala Muhammed” ve “Allahümme barik ala Muhammed” duaları okunur. Bu dualar, Hz. Muhammed’e salavat göndermek ve bereket dilemek için okunur. Daha sonra, “Allahümmeğfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gayibina ve sagirina ve kebirina ve erkeına ve unseana. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyih alal-islam, ve men teveffeytehu minna fe teveffehu alal-eman” duaları okunur.

Cenaze namazında okunacak diğer dualar şöyledir:

 • “Euzu billahimines şeytanirracim”,
 • “Bismillahirrahmanirrahim”,
 • Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kina azâbe’n-nâr,
 • “Allahümme inni es’elüke fee’lal hayratı ve tarkal munkarati ve hubbal masakinete ve en tagfirali zanbi ente hayrun minni antel gaffururrahim”,
 • “Allahümme inni euzü bike mine’n-nar”

Her dua gibi cenaze namazı duaları da kalpten, içten bir duyguyla okunmalıdır. Bu dualarda dua eden kişi, hayatını kaybeden kişinin ruhu için tanrıya yakarışta bulunur ve Allah’tan ona merhametini diler. Dünya hayatında yapılan ibadetlerin sonu gelip ölüm ile karşı karşıya kalınacak olan zaman, insanı korkutabilir. Ancak cenaze namazı duaları ile insan, ölüm sonrası Rabbimizin yanında olacak olan ruhlar için dua ederek, bu korkulu süreci de en iyi şekilde atlatır.

Kaza Namazı

Kaza namazı, ödenmemiş farz namazlardan dolayı ödenmesi gereken bir namazdır. Bu namaz kılınırken öncelikle, farz namazların kaç defa kılınmadığı hesaplanmalıdır. Sonra, bu kaç defa farz namazın ihmal edildiği sayı kadar kaza namazı kılınmalıdır. Kaza namazı kılındığında, farz namazın kılınması gerektiği zamana göre kılınmalıdır.

Kaza namazında okunacak duaların ise herhangi bir özel duası yoktur. Ancak namazın herhangi bir safhasında okunacak olan tesbihler veya Kur’an ayetleri okunabilir. Özellikle Tahiyyatül-mescid duası, kaza namazı için okunabilecek bir dua olarak bilinir. Bu dua, ilk selamı vermeden önce kıbleye yönelerek oturarak okunabilir.

Yorum yapın