Namaz Duaları ve Sureleri

Namaz, İslam dinindeki beş temel ibadetten biridir. Namaz kılmak, Allah’a yakınlaşmak ve kendini geliştirmek için önemli bir fırsattır. Namaz ibadeti için okunacak dualar ve sureler, namazın daha bilinçli ve anlamlı bir şekilde kılınmasını sağlar. Bu makale, namaz kılanlar için namaz duaları ve sureleri hakkında bilgilendirme sunmaktadır.

Namaz duaları arasında en önemli dua, namazın ilk bölümünde okunan Fatiha duasıdır. Bunun yanı sıra Tebareke, Amme ve Kunut duaları da namaz sırasında okunur. Namaz sureleri ise Farz, Sünnet ve Nafile olarak okunur. Farz namazlarda Fatiha Suresi ve Bakara Suresi gibi uzun sureler okunurken, Sünnet namazlarında İhlas ve Muvatta Suresi gibi daha kısa sureler tercih edilir.

Namaz Duaları

İslam dininde namaz, en temel ibadetlerden biridir ve her Müslümanın yapması gereken bir görevdir. Namaz duaları da bu ibadetin ayrılmaz bir parçasıdır. Namaz kılarken okunacak dualar şunlardır:

 • Fatiha duası: Namazın en önemli duası olan Fatiha duası, namazın başlangıcında okunur ve namazın temelini oluşturur. Bu dua, Allah’a hamd etmek, O’na şükretmek ve O’ndan yardım dilemek için okunur.
 • Tebareke duası: Namazın ikinci rekâtında okunan Tebareke duası, Kur’an-ı Kerim’den alınmıştır ve Allah’ın sıfatlarına övgü dolu sözler içerir.
 • Amme duası: Namazın son rekâtında okunan Amme duası, yine Kur’an-ı Kerim’den alınmıştır ve kısa bir suredir. Bu dua, Allah’a hamd etmek, O’na şükretmek ve bizim için hayırlı olanı istemek için okunur.
 • Kunut duası: Kunut duası, özellikle sabah namazlarında okunması gereken bir duadır ve İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından sık sık okunmuştur. Bu dua, Allah’a sığınmak, O’ndan yardım dilemek ve günahlarımızı affettirmek için okunur.

Namaz duaları, Müslümanların ruhunu arındıran, maneviyatını güçlendiren ve Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olan önemli ibadetlerdendir. Bu duaları doğru bir şekilde okumak, ibadetimizin kabul olması için çok önemlidir.

Fatiha duası

Fatiha duası, namazda en önemli ve vazgeçilmez dua olarak bilinmektedir. Namazın başında okunan Fatiha duası, her namazda mutlaka okunması gereken bir duadır. Fatiha duası Arapça olarak okunmakta olup, Türkçe anlamı ise, “Hamd, sahibimiz Allah’a mahsustur, alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.” şeklindedir.

Fatiha duası, 7 ayeti olan Fatiha Suresi’nden oluşmaktadır. Suresi birçok ayet içerse de, namazda sadece ilk ayeti okunmaktadır. Fatiha duası, Allah’a hamd etmek, ona şükranlar sunmak, onun huzurunda saygı duymak, itaat etmek ve her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın nimetlerine şükretmek için okunmaktadır.

 • Fatiha duası, namazın başlangıcında okunmaktadır.
 • Fatiha duasının okunması farz kabul edilmektedir.
 • Fatiha duası, Rabbimize hamd etmek ve Ona şükretmek için okunmaktadır.

Teşehhüt duası

Namazın ikinci rekâtında okunan teşehhüt duası, Müslümanların ibadet hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu dua, namaz kılarken oturuş pozisyonundayken okunur ve namazın sonunda da bir kere daha tekrarlanır. Teşehhüt duasında okunan sözler, Peygamber Efendimizi ve Allah’ı hükümranlığı altında tutan meleklerini zikretmektedir. Bu nedenle dua, Müslümanlar için manevi açıdan büyük bir önem taşır.

Teşehhüt duası şu şekildedir:

Ashhadu an laa ilaaha illa llaahu wahdahu laa shariika lahu
Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluhu

Teşehhüt duasının anlamı ise şöyledir:

 • “Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve O tek başına hükümranlığı elinde bulundurur. Hiçbir ortağı yoktur.”
 • “Şahitlik ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”

Teşehhüt duası, namazın önemli bir parçasıdır ve doğru okunması gerekmektedir. Namaz kılarken bu dua için özel bir duruş pozisyonu vardır ve bu pozisyonda dua okunmalıdır.

Kunut duası

Kunut duası, namazın ikinci rekâtında okunan bir duadır. Bu dua, sabah ve öğle namazlarında sadece ikinci rekâtta, akşam ve yatsı namazlarında ise her rekâtta okunabilir. Kunut duası, birçok müslüman için önemlidir ve bazı durumlarda okunması gereklidir.

Kunut duası, özellikle Ramazan ayında teravih namazlarında okunması yaygınlaşmıştır. Bu dua, genellikle Allah’tan af dilemek ve yardım istemek için okunur. Kunut duasının okunuşu, farklı mezhepler arasında küçük farklılıklar gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki şekildedir:

Rekat Kunut Duası
İkinci Rekat
 • Rabbena atina
 • Rabbenağfirlena
 • Rabbenağfirli veli velidaya
 • Rabbena hamdike
 • İnneka ‘ala külli şey’in kadir

Kunut duası, özellikle zor durumlarda yapılan dua türlerinden biridir. Örneğin, bir hastalık veya doğal afet gibi acil bir durumda, müslümanlar kunut duasını okuyarak Allah’tan yardım isterler. Aynı zamanda, teravih namazlarında okunan kunut duası da müslümanları manevi olarak rahatlatır ve dua etmek için bir fırsat sunar.

Namaz Sureleri

Namazdaki sureler, Farz, Sünnet ve Nafile olarak üç farklı kategoride okunurlar. Farz namazlarda okunması zorunlu olan sureler bulunurken, Sünnet ve Nafile namazlarda ise farklı sureler okunabilir. Farz namazlarda okunması gereken sureler Allah’ın emri olduğu için kesinlikle atlanmamalıdır. Farz namazlarda okunan sureler arasında en önemlisi Fatiha Suresi’dir. Diğer sureler ise cüz, iniş sırası, uzunluk, kısalık gibi kriterlerle belirlenir.

Sünnet namazlarında okunan sureler ise tercihe bağlıdır. Özellikle teravih namazında okunan Muvatta Suresi önemlidir ve bu namaza özel olarak seçilmiştir. Nafile namazlarda ise herhangi bir sure okunabilir. Tahajjud, nafile Kadir Gecesi namazında ise yine farklı sureler tercih edilebilir. Nafile namazların önemi, namaz kılınan vakitlerin dışında kulun Allah’a yaklaşmasına ve sevap kazanmasına yardımcı olur.

Aşağıdaki tabloda Farz namazlarda okunan sureler ve Kuran’daki bulundukları yerler verilmiştir:

Sure İsmi Kuran’daki Yeri
Fatiha Suresi Cüz 1, Sayfa 1
Bakara Suresi Cüz 1, Sayfa 1-49
Al-i İmran Suresi Cüz 3, Sayfa 50-76
Nisa Suresi Cüz 5, Sayfa 82-106
Maida Suresi Cüz 7, Sayfa 106-128
Enam Suresi Cüz 8, Sayfa 128-151
Araf Suresi Cüz 10, Sayfa 151-177
Enfal Suresi Cüz 10, Sayfa 177-186
Tevbe Suresi Cüz 11, Sayfa 186-207

Farz Namaz Sureleri

Farz namazlarda okunan sureler, Kur’an-ı Kerim’e göre belirlenmiştir. Sabah namazında iki rekatta Fatiha suresi ile birlikte Bakara suresinin ilk iki ayeti okunur. İkindi namazında dört rekatta Fatiha suresi ile birlikte Kafirun, Ihlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Akşam namazında dört rekatta Fatiha suresi ile birlikte Bakara suresi’nin son iki ayeti, Yusuf suresinin son üç ayeti okunur. Yatsı namazında ise dört rekatta Fatiha suresi ile birlikte Bakara suresi’nin son üç ayeti, Mulk suresi, Tehiyatü’l-mescit ve Tahiyyatü’l-vesile okunur.

Bunun yanı sıra cuma namazında da özel bir sure okunur. İki rekatta birinci rekatta Fatiha suresi ile birlikte Kafirun suresi, ikinci rekatta ise Fatiha suresi ile birlikte Gaziya suresi okunur. Ayrıca bayram namazlarında da cemaatle birlikte belirli sureler okunur.

Fatiha Suresi

Namaz kılanların bildiği gibi, Fatiha Suresi namazda okunan ilk suredir. Bu sure, namazın Farz kısmında zorunlu okunur. Fatiha Suresi, Allah’ın bir sıfatı olan Rahman ve Rahim isimleri ile başlar. Yazılışı, okunuşu ve anlamı hakkında bilgi sahibi olmak namazda daha sıkı bir konsantrasyon sağlayacaktır.

Sure Adı: Fatiha Suresi
Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim / Elhamdu lillahi Rabbil Alemin / Errahmanirrahim / Maliki Yevmiddin / İyyake na’budu ve iyyake nesta’in / İhdinessiratal mustakim / Siratellezine en’amte aleyhim / Gayril magdubi aleyhim veladdalin
Anlamı: Türkçe okunuşu: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla / Alemlerin Rabbine hamdolsun / O, Rahmandır, Rauf’tur / İlahi Krallık gününün sahibi olan Allah’a şükürler olsun / Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz / Bizi dosdoğru yoluna ilet / Kendilerine lütuf ve nimet verdiklerinin yoluna, gazaba ve sapıklığa düşmüşlerin yoluna değil”.

Fatiha Suresi, İslam’ın en önemli duâlarından biridir ve birçok âyet ve hadis sayesinde mükemmele yakın bir şekilde okunması gerektiği belirtilmiştir. Namaz ibadetinin tamamlayıcısı sayılan Fatiha Suresi, namazda hem okuyanın hem de dinleyenin kalbinde sükûnet oluşturur. Bu nedenle namazda Fatiha Suresi okumanın önemini unutmamalıyız.

Bakara Suresi

Bakara Suresi, Kur’an-ı Kerim’deki en uzun surelerden biridir ve Farz namazlarında okunması gereken sureler arasındadır. Surenin okunuşu, hafızlara kadar öğrenilmiştir. Bu sûre, İsrailoğulları hakkında birçok hikaye ve öğütleri içerir. İçeriği nedeniyle, Bir saat kadar namaz kılmak isteyenler için Bakara Suresi tercih edilir.

Bakara Suresi okunurken, namazda diğer surelerde olduğu gibi, özellikle niyet edilir. Başlangıçta “Bismillahirrahmanirrahim” okunarak sure başlanır ve sonunda “Sadaka Allahul-azim (Allah, ulu ve büyüktür)” denilerek bitirilir. Surenin ilk iki ayeti uzun olduğu için, başlangıçta kırlarak okunması uygundur. Bakara Suresi, namazda bir rekâtta okunur ve tamamı bitirilmedikçe diğer ayetlerle devam edilmez. Dolayısıyla namaz kılmak isteyenler, zaman ayırmak yerine Bakara Suresi’ni tercih edebilirler.

Sünnet Namaz Sureleri

Sünnet namazları Farz namazlar kadar önemli olmasa da, ekstra sevaplar kazanmak için kılınması gereken namazlardır. Sünnet namazlarında da Farz namazlarda olduğu gibi sureler okunur. Ancak Farz namazlarda okunan sureler ile Sünnet namazlarında okunan sureler farklıdır. Sünnet namazlarına özel olarak belirtilmiş bazı sureler vardır. Bunlar arasında en çok okunan İhlas Suresi ve Muvatta Suresi gelmektedir. İhlas Suresi namaz rekatı boş kaldığında okunabileceği gibi, Muvatta Suresi ise iki rekat Sünnet namazında okunur ve diğer surelere göre daha uzundur. Sünnet namazlarındaki bu sureler ile daha fazla sevap kazanabilirsiniz.

İhlas Suresi

İhlas Suresi birçok Müslüman için her gün okunan surelerden biridir. Ancak, namaz kılarken rekâtları tamamlamak için vakit kalmamış ve son rekât boş kalmışsa İhlas Suresi okunabilir. İhlas Suresi, Kur’an-ı Kerim’deki en kısa surelerden biridir ve sadece dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın birliği ve eşi benzeri olmayan varlığına dair bilgi ve inancı pekiştirir.

İhlas Suresi’nin okunuşu oldukça kolaydır ve ezberlemesi de zor değildir. Namaz rekatı boş kaldığında, İhlas Suresi okunarak namaz tamamlanabilir ve bu durum namazın geçersizliğine sebep olmaz. Ayrıca İhlas Suresi, özellikle sevap kazanmak isteyenler için farklı zamanlarda da okunabilir.

Muvatta Suresi

Muvatta Suresi, sünnet namazlarında okunan bir suredir. Bu sure, Hz. Peygamber’in hadislerinde de bahsedilerek sık sık okunması tavsiye edilmiştir. Muvatta Suresi’nin fazileti ise, Peygamberimiz’e göre bu surenin okunması Allah’ın sevgisini kazandırır. Ayrıca, okunması durumunda cennetle müjdelenen kişiler arasında yer alınmaktadır. Muvatta Suresi’nin okunuşu ve anlamı, diğer sureler gibi oldukça kolaydır. Naşiruhum fi’alim, sinevul ünsi, fugur’an biisanin. Anlamı ise şu şekildedir: “Bilgiyi genişletmek için, yürekleri teskin etmek için ve birkaç gün içinde bir okul olarak kullanılmak üzere, Biz onları aralarından çıkardık”.

Nafile Namaz Sureleri

Nafile namazlar, Farz ve sünnet namazlardan farklı olarak kılınan diğer bir namaz çeşididir. Bu namazlar, Arapça kelimelerden oluşan surelerin okunmasıyla kılınır. Teravih ve Tahajjud namazları, nafile namazlara örnek olarak verilebilir. Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan ve gece boyunca devam eden bir ibadettir. Bu namazda, 29-30 gün boyunca belirlenmiş bir takvim çerçevesinde sureler okunur. Teravih namazında en sık okunan sureler, Bakara, Al-i İmran, En’am, A’raf, Ra’d ve Yasin sureleridir.

Tahajjud namazı ise, gecenin son üçte birinde kılınan bir nafile namazdır. Bu namazda en sık okunan sureler ise Fecr, İnfitar, Tariq, A’la ve Gashiyah sureleridir. Her iki namazda da, okunan surelerin anlamlarını bilmek, ibadetin önemini ve manasını daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Surelerin okunuşları hakkında bilgi edinmek ise, doğru bir şekilde ibadet etmemizi sağlar.

 • Teravih namazında en sık okunan sureler:
  • Bakara Suresi
  • Al-i İmran Suresi
  • En’am Suresi
  • A’raf Suresi
  • Ra’d Suresi
  • Yasin Suresi
 • Tahajjud namazında en sık okunan sureler:
  • Fecr Suresi
  • İnfitar Suresi
  • Tariq Suresi
  • A’la Suresi
  • Gashiyah Suresi

Namaz Sonrası Okunan Dualar

Namaz sonrası okunan dualar namazın ardından edilen tesbihat ve selam verme dualarından oluşur. Tesbihat duaları arasında Subhanallah, Elhamdülillah, ve Allahuekber’in okunuşu ve anlamı yer alır. Ayrıca, selamlama duaları da namazın tamamlanmasının ardından okunur. Bunlar, birbirine selam verenler arasında paylaşılır. ‘Esselamu aleyküm ve rahmetullah’ şeklinde selamlama yapılır ve ardından ‘Allahümme entes-selam, ve minkes-selam. Tebarekte yâ zel celâli vel ikram’ dualarının okunması gerektiği belirtilir. Bu duaların okunması, Allah’ın selamını üzerimize sağlaması, bize barış ve huzur getirmesi için yapılan dualardır.

Tesbihat

Namaz sonrasında okunan tesbihatlar, Allah’ın kudretini hatırlamak ve O’na şükürlerini sunmak adına okunur. Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahuekber gibi tesbihatlar, zikirlerin en önemli kısımlarından biridir.

Subhanallah demek, “Allah’ın yüceliği her şeyin üzerindedir” anlamına gelir. Elhamdülillah, “Hamd olsun Allah’a” demektir ve Allah’ın bize verdiği nimetler için şükürdür. Allahuekber ise, “Allah en büyüktür” anlamına gelmektedir.

Bu tesbihatlar, sadece namaz sonrasında değil, her zaman okunabilir ve kişinin manevi hayatına güçlü bir etki yapabilirler. Kişi bu zikirleri sık sık tekrarladıkça, Allah’a olan bağlılığı ve imanı güçlenir.

Tesbihat Anlamı
Subhanallah Allah’ın yüceliği her şeyin üzerindedir
Elhamdülillah Hamd olsun Allah’a
Allahuekber Allah en büyüktür

Selam Verme Duaları

Namaz sonrası verilen selamların ardından okunan dualar, namaz ibadetinin önemli bir parçasıdır. Selam vermeden önce “Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah” diyerek günahlarımızdan tövbe ederiz. Daha sonra sağ tarafa dönerek “Esselamu aleykum ve rahmetullah” diyerek selam veririz. Sol tarafa da aynı şekilde “Esselamu aleykum ve rahmetullah” diyerek selam veririz.

Selam verme dualarında en çok okunanlardan biri “Allahümme entesselam, ve minkesselam, tebarekte yezelcelali velikram” duasıdır. Bu dua, “Allah’ım, senden selamet (barış ve güvenlik), benden selamet. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah, senin taktirin (planın) mübarek olsun” anlamına gelir. Ayrıca, “Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr” duası da namaz sonrası okunabilecek dualardandır. Bu dua, “Ey Rabbimiz! Dünyada bize iyilik ver ve ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru” anlamına gelir.

 • Eğer yanımızda birisi varsa, sağ tarafa selam vermek için “Esselamu aleykum” deriz ve karşımızdaki kişi de aynı şekilde selam verir. Sol tarafa da selam verdikten sonra ortada olan kişiye de selam veririz ve dua ederiz.
 • Bir diğer selam verme duası ise “Allahümme innek âafüvün, tuhibbül-âfa featurennî” duadır. Bu dua “Allah’ım, sen bağışlayıcısın, bağışlamayı seversin, beni bağışla” anlamına gelir.

Selam verme duaları, namaz sonrasındaki huzurlu atmosferin devam etmesine ve iç huzurumuzun artmasına yardımcı olur. Bu duaları okuyarak Allah’a teşekkür eder, O’nun rızasını kazanmaya çalışırız.

Yorum yapın