Ettehiyyatü Duası

İslam dininin beş temel ritüelinden biri olan namazın, içinde birçok dua ve zikrin yer aldığı bilinmektedir. Bunlardan biri de Ettehiyyatü duasıdır. Her namazda okunan bu dua, Allah’ın birliğine inancı ifade etmek, Peygamber efendimize salavat göndermek, sevgi ve saygı duyulan Hz. İbrahim’e selam vermek ve dua etmek amacıyla yer almaktadır.

Özellikle namazın rükünleri arasında yer alan bu dua, İslam dininin temel inançlarına, Allah’ın birliği, Hz. Muhammed ve Hz. İbrahim’in önemleri gibi konulara vurgu yaparak anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla Ettehiyyatü duasının okunması, sadece namazın bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda İslam dininin temel prensiplerine de bağlılığı ifade eder.

Ettehiyyatü Duası Nedir?

İslam dinindeki beş vakit namazda okunan dualardan biri olan Ettehiyyatü duası, temel dualar arasında yer alır. Namazın son oturuşunda okunan bu dua, müminlerin ibadetlerinde her daim yer aldığı gibi, günlük hayatlarında da sıklıkla söylenir. Ettehiyyatü duası, bir Müslümanın ibadeti sırasında okuduğu en önemli dualar arasında yer alır. Bu dua, kelime anlamı itibariyle, “tüm övgü ve hamdler Allah’a aittir” anlamını taşır.

Ettehiyyatü duası, Müslümanların Allah’ın birliğine inandığını ifade eder. Ayrıca Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu olduğuna ve O’nun peygamberi olduğuna dair ifadeler de yer alır. Bu dua, bir Müslümanın imanını güçlendirmesi açısından da son derece önemlidir. Aynı zamanda bu dua, Müslümanların namazı sırasında Rabbimiz Allah’a yaklaşmalarını sağlayarak, O’na daha fazla konsantre olmalarını da sağlar.

Ettehiyyatü Duasının Önemi

Namaz, Müslümanların en temel ibadetidir ve namazda okunan duaların da ayrı bir önemi vardır. Ettehiyyatü duası da namazda okunan önemli dualardan biridir. Bu dua, birçok kaynakta Hz. Peygamber tarafından öğretilmiştir. Ettehiyyatü duası, genel olarak namazda son rükuda okunur ve namazın tamamlanması için önemlidir.

Ettehiyyatü duasında Allah’ın birliği ve Hz. Muhammed’in peygamberliği ifade edilir. Bu dua, Müslümanların inancı ve namazının en önemli parçalarından biridir. Dua, Allah’ın birliği ve yüceliği ile Hz. Muhammed’in kutsallığına vurgu yaparak, inancı yenileyen bir etkiye sahiptir.

Ettehiyyatü duasının namazda okunmasının bir diğer önemli sebebi de, Müslümanların Allah’a olan bağlılığını ve sevgisini göstermesidir. Namaz, Müslümanların Allah’a olan bağlılığını ifade ettiği en önemli ibadettir. Bu nedenle, namaz dualarının önemi de bir o kadar önemli hale gelmektedir.

Sonuç olarak, Ettehiyyatü duası, Müslümanların inancı ve namaz dualarının önemli bir parçasıdır. Bu dua, Allah’a olan bağlılığı ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda inancı yenileme etkisi de yaratır.

İmanın Önemi

Ettehiyyatü duası, İslam dininde namazlarda okunan temel dualardan biridir. Bu dualarda önemli bir yer tutan iman ifadeleri de içerisinde bulunmaktadır. İman, Müslümanların hayatında çok büyük bir öneme sahip olan bir kavramdır. Ettehiyyatü duasındaki iman ifadeleri de bu önemi vurgulamaktadır. İman, Allah’a inanmak ve O’na karşı kulluk görevlerini yerine getirmek anlamında kullanılmaktadır.

Bu duada geçen iman ifadeleri, kişinin Allah’a olan bağlılığına ve inancına dair bir aktarım yapmaktadır. İmanın önemi, insanın hayatının her alanına yansımaktadır. İman sayesinde insan, büyük bir güven ve huzur hissi elde eder. İman, kişinin kalbini nurlandırır ve tüm hayatına yön verir.

Ettehiyyatü duasındaki iman ifadeleri, insanları Allah’a olan inancın ve O’na karşı yapılan kullukların önemine dair bilgilendirir. Bu ifadeler, Müslümanların hayatlarında önemli bir yere sahip olan imanın kıymetini hatırlatır. Kişi, bu duaları okuyarak imanını tazelemiş olur ve Allah’a olan bağlılığını artırır.

Namazın Önemi

Namaz, İslam dininde en önemli ibadetler arasındadır. Müslümanlar, beş vakit namazı kılarak Allah’a yakınlaşırlar ve O’na dua ederler. Namazın önemine vurgu yapacak olursak, namaz müslümanların Allah’la olan bağlarını güçlendirir ve gün içinde dünya işlerine dalmanın yanı sıra Allah’ı hatırlamamıza yardımcı olur. Bu nedenle, Allah’a yakınlaşmak ve günahların affını dilemek için namaz kılınması gerekmektedir.

Ettehiyyatü duası, namazın bitiminde okunan temel dualardan biridir. Bu dua, namazın bir ibadet olduğunu hatırlatmak için okunur. Ayrıca, dua sırasında Allah’ın isimleri anılır ve peygamberimiz Hz. Muhammed’e selam verilir. Namaz kılarken bu duanın okunması, namazın manevi değerini arttırmaktadır.

 • İmanın güçlenmesini sağlar
 • Birliğin ve huzurun korunmasını sağlar
 • Dini vecibeleri yerine getirmeyi hatırlatır
 • Kalbimizi arındırır ve manevi anlamda güçlendirir

Ettehiyyatü duası, namazdaki cemaatle birlikte okunduğunda birlik ve beraberliği pekiştirir. Bu dua, Allah’ın büyüklüğüne ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in önemine vurgu yaparak, müslümanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörüyü arttırmaktadır.

Ettehiyyatü Duasının Anlamı

Ettehiyyatü duası, namazda okunan önemli dualardan biridir. Bu duanın kelime kelime anlamı ve manası ise oldukça özeldir. “Ettehiyyatü” kelimesi, “hepsi, tümü” anlamına gelmektedir. Dua, “selam Allah’a, tüm dualar ve iyilikler O’na aittir. Selam, yalnızca Allah’a ve O’nun seçkin kullarına olsun” şeklinde devam eder.

Bu dualar, Allah’ın özelliklerine, Hz. Muhammed’in önemine ve imanın önemine vurgu yapar. Ettehiyyatü duasında geçen bazı önemli kelimeler arasında “Rabbimiz”, “Allahımız”, “Muhammed” ve “şanı yüce Allah” yer almaktadır. Duanın anlamı, insanların Allah’a teslim olmaları ve O’na tapınmaları gerektiğini hatırlatır.

Ettehiyyatü duası, bir namazın yapıldığı sırada okunurken, bir tür bağlantı noktası görevi görür. Bu duanın anlamını anlamak, namazın önemi ve manası hakkında da çok şey söyler. Namaz, dinin en önemli ibadetlerinden biridir ve İslam inancına göre insanların Allah’a yakınlaşmalarına yardımcı olur.

Allah’ın Özellikleri

Ettehiyyatü duasında Allah’ın isimleri ve özellikleri geniş bir şekilde yer almaktadır. Allah’ın bu isimleri, O’nun sıfatlarının ve güçlerinin göstergesidir. Bu isimler, Müslümanların O’na ibadet etmelerinde, O’na yakın olmalarında büyük bir rol oynar. Ettehiyyatü duasında Allah’ın isimleri arasında en sık geçenler Rahman ve Rahim’dir. Rahman, tüm yaratılmışların yaratıcısı ve merhametli olan Allah’ın sıfatlarından biridir. Rahim ise, ahirette insanların yanında olacak ve onlara merhamet gösterecek olan Allah’ın sıfatlarından biridir. Bunun yanı sıra, Ettehiyyatü duasında geçen diğer isimler arasında Allah, Rabb, Malik, Quddus, Aziz, Cebbar, Mütekebbir, Hafız ve Nur gibi isimler yer almaktadır. Allah ismi, her şeyin yaratıcısı anlamına gelirken, Rabb ismi ise her şeyin sahibi ve koruyucusu olarak anılır. Malik ismi ise tüm varlıkların sahibi olarak kullanılırken, Quddus ve Nur isimleri ise pür edeb ve aydınlık anlamlarına gelmektedir. Cebbar ve Mütekebbir isimleri ise Allah’ın güçlü ve mütevazı olduğunu ifade etmektedir. Hafız ismi ise, Allah’ın tüm varlıkları koruma gücüne sahip olduğunu vurgular. Ettehiyyatü duasında Allah’ın isimleri aracılığıyla, Allah’ın her şeyi kudretiyle yarattığını, koruduğunu ve merhametli olduğunu ifade ederiz. Bu isimlerin anlamı okuyan kişiye Allah’ın sıfatlarını ve güçlerini hatırlatırken, O’na yakın olma hissi uyandırır.

Muhammed Peygamber’in Önemi

Ettehiyyatü duasında Hz. Muhammed’in adı geçmekte ve bu da onun önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz İslam dininin temel taşlarından biridir. Kendisi Allah’ın seçtiği son peygamberdir ve insanlara Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmiştir. Hz. Muhammed, insanlığa adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü, merhameti, dürüstlüğü öğütlemiştir. İnsanlık için bir örnek olan O, öğrettikleriyle milyonlarca insanı aydınlatmıştır. Onun öğrettikleri sadece İslam aleminde değil, tüm insanlık için önemlidir. Peygamberimizi sevmek ve saygı göstermek İslam dininin temel şartlarından biridir. Ettehiyyatü duasındaki Hz. Muhammed’e yönelik ifadeler de bu sevgiyi ve saygıyı göstermenin bir yolu olarak değerlendirilebilir.

Ettehiyyatü Duasının Okunuşu ve Türkçe Meali

Ettehiyyatü duası, İslam dinindeki temel dualardan biridir ve namazda sıkça okunur. Bu duanın okunuşu şu şekildedir:

Ettehiyyatü Lillahi “Allah için secdeye varırım ve selam veririm.”
Vas-salavatü “Allah’a dualar ve selamlar olsun.”
Wat-tayyibat “İyi işler Allah’a mahsustur.”
Asselamü aleyke eyyühennebiyyü “Ey peygamber, selam sana olsun!”
Ve rahmetullahi ve berekatühü “Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.”
Esselamü aleyna ve ala ibadillahis salihin. “Allah’a salih kulları üzerine olsun. Bize de selam olsun.”

Bu duanın Türkçe meali şu şekildedir:

 • Ettehiyyatü Lillahi: İşlerim Allah için.
 • Vas-salavatü: Dualar ve selamlar Allah’a olsun.
 • Wat-tayyibat: İyi işler Allah’ın yanındadır.
 • Esselamü aleyke eyyühennebiyyü: Ey peygamber, sana selam olsun.
 • Ve rahmetullahi ve berekatühü: Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.
 • Esselamü aleyna ve ala ibadillahis salihin: Salih kulları üzerimize getirsene. Bize de selam olsun.

Ettehiyyatü duası, namazların önemli bir parçasıdır ve Müslümanlar tarafından sıkça okunur. Bu dua, temel olarak Allah’a olan inanç ve saygının ifadesidir ve namazda okunduğunda sevap kazandırır.

Ettehiyyatü Duası Hakkında Merak Edilenler

Ettehiyyatü duası, İslam dininde önemli bir yere sahip olan ve namazların temel dualarından biri olan bir duadır. Sık sık okunan bu dua hakkında merak edilen birçok soru vardır. İşte, bu soruların yanıtları:

 • Ettehiyyatü Duası Hangi Namazda Okunur?
  Ettehiyyatü duası, farz namazların dördünde okunur: Sabah (Sübhaneke’den sonra), Öğle (Sübhaneke’den sonra), İkindi (Sübhaneke’den sonra) ve Akşam (Sübhaneke’den önce).
 • Ettehiyyatü Duası Hangi Dilde Okunur?
  Ettehiyyatü duası, Arapça olarak okunur, ancak aynı zamanda dil bilenler için Türkçe gibi diğer dillere de çevrilmiştir.
 • Ettehiyyatü Duası Ne Anlama Gelir?
  Ettehiyyatü duası, “kendisi için tüm hamdler ve bütün ibadetler Allah’a, dünya ve ahirette barış ve selam da Allah’ın seçtiği kulları olan Peygamberimize olsun” anlamına gelir.
 • Ettehiyyatü Duası Nasıl Okunur?
  Ettehiyyatü duası, iki tekbir arasında okunur. Okunması için bir namaza başlanırken “Allahu Ekber” denilir ve eller kaldırılır. Ardından “Sübhaneke” okunur ve “Ettehiyyatü” duasına geçilir. Dua bitince tekbir getirilir ve selam verilir.

Ettehiyyatü duası, namazların vazgeçilmez dualarından biridir. Bu duanın anlamını ve önemini öğrenmek, namazda huzur sağlayacaktır. Aynı zamanda, düzenli olarak dua etmek, bir insanın manevi hayatı için önemlidir. Umuyoruz ki bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur.

Yorum yapın