10 Saniyede Kabul Olan Dua

Kabul olan dua, duaların kabul edildiğine inanılan dualardır. Allah’ın rahmeti ve merhameti sayesinde, dualarımızın kabul edildiği düşünülür. Ancak bazı duaların diğerlerine oranla daha hızlı kabul edildiğine inanılır; 10 saniyede kabul olan dualar bunlardan biridir. Bu yazımızda, sizlere bu tür dualar hakkında bilgi vereceğiz ve 10 saniyede kabul olan dua örnekleri sunacağız.

Bu duaları okuyanlar, çeşitli amaçlar için kullanmaktadırlar. Genellikle dua eden kişiler, bu duaları yaparak kısa sürede istedikleri şeyleri elde edeceklerine inanırlar. Kutsal kitaplara da yerleştirilen bu dualar, insanların faydasına olduğuna inanılır.

Kabul Olan Dua Nedir?

Kabul olan dua, Allah’ın insanların dualarını kabul ettiği düşünülen dualardır. Bu duaların kabul edildiği düşünüldüğü için, insanlar dualarını daha istekli bir şekilde yaparlar. Yapılan duaların kabul edilmesi durumunda, insanlar farklı konulardaki isteklerinin gerçekleştiğine inanırlar.

İnsanlar dualarında Allah’tan yardım, şifa, bereket, başarı, güvenlik ve rızık gibi birçok şey isterler. Kabul olan duanın nasıl yapılabileceği de önemlidir. İnsanların bu konuda yapabilecekleri bazı şeyler vardır. İlk olarak, dua yaparken samimi olunmalı, kalpten ve içten bir şekilde dua edilmelidir. Ayrıca Allah’ın isimlerinden faydalanmak, bol bol salavat getirmek ve yakarışlarınızda mümkün olduğunca dua edeceğiniz konuya ilişkin ayet ve hadislerden bahsetmek de önemlidir.

 • Dualarda samimi olun
 • Çeşitli dualara başvurun
 • Allah’ın isimlerinden faydalanın
 • Bol bol salavat getirin
 • Ayet ve hadislerden bahsedin

Hepimiz çeşitli konularda dua ederiz ve farklı sebeplerden dolayı Allah’tan yardım isteriz. Kabul olan dua inancı, insanların isteklerinin gerçekleşeceği umuduyla teselli bulduğu bir inançtır. Ancak, dua sadece kendimize, sevdiklerimize ve hayatımıza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bize manevi bir güç de kazandırır.

10 Saniyede Kabul Olan Dua Örnekleri

Dua etmek, birçok kişinin yaşamında önemli bir ritüeldir ve dua etmek, kişinin iç huzurunu bulmasına, zihin açıklığına sahip olmasına ve Allah ile bağlantı kurmasına yardımcı olur. İstenilen şeyleri hızlı bir şekilde elde etmek için yapılan duaların kabul edilmesi, bazı duaların özel formülleri sayesinde olabilir. Bunlardan biri de İstiğfar Duasıdır.

Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huver rahmanur rahim el hayy el kayyum ve etubu ileyh. Bu dua, 10 saniye içinde gerçekleşmesi istenilen şeyleri elde etmek isteyenler tarafından sık sık tercih edilir. Bu dua, Allah’a günahlarımız ve hatalarımız nedeniyle yapılan bir tövbe duasıdır. İyi niyetle ve samimiyetle yapılan İstiğfar Duası, duaları gerçekleşmesi için bekleyen insanlara büyük bir destek sağlamaktadır.

Bu sayfada yer alan 10 saniyede kabul olan dua örnekleri arasında İstiğfar Duası ile birlikte Salavat-ı Meşhur ve Allahümme İnnî Es’elüke Duası da bulunmaktadır. Bu dualar, Allah’ın gücünü ve merhametini hatırlatan özel dua formülleri içerir ve problemlerini çözmek için yardımcı olur. Her ne kadar bu duaların 10 saniye içinde cevaplandığından emin olunmasa da, Allah’ın takdirine bağlı olarak zamanında cevap alınabilir.

Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huver rahmanur rahim el hayy el kayyum ve etubu ileyh

Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huver rahmanur rahim el hayy el kayyum ve etubu ileyh duası, Allah’tan mağfiret ve bağışlanma dilemek için yapılan bir dua olarak bilinir. Bu dua, Allah’ın isimleri ile yapılan ve Allah’ın kusursuz gücüne duyulan inancı yansıtan sözlerden oluşur. Yapılan araştırmalara göre, bu dua 10 saniye içinde kabul olabilen dualardan biridir. Bu sebeple gün içinde zorlanılan durumlarda veya günah işlendikten sonra yapılan estağfirullah duaları önem arz etmektedir.

Bu duada geçen “estağfirullah” kelimesi, Allah’tan bağışlanma dilemek için kullanılır. “El azim” kelimesiyle Allah’ın büyük gücüne vurgu yapılırken, “rahmanur rahim” ile Allah’ın merhameti hatırlatılır. “El hayy el kayyum” Allah’ın her şeyi mühürleyen gücünü simgelerken, “etubu ileyh” ise günah işledikten sonra tövbe etmek ve bağışlanma dilemek için kullanılan ifadelerdendir.

 • Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huver rahmanur rahim el hayy el kayyum ve etubu ileyh duasının düzenli yapıldığı takdirde manevi huzura kavuşturduğu düşünülmektedir.
 • Bu dua yapılırken, samimi bir kalple ve Allah’a olan inançla yapıldığında daha etkili olduğuna inanılır.
 • Birçok kez yapılsa bile, estağfirullah duasının yeterli olabilmesi için yapılan günahların telafisi gerekmektedir.

Birçok dua Allah’ın izniyle kabul edilebilir. Fakat bazı dualar vardır ki kısa sürede kabul edildiğine inanılır. İşte 10 saniyede kabul olan dua örnekleri:

 • İstiğfar Duası: Bu dua, tövbelerin kabul edilmesine yardımcı olarak kişilere huzur ve sükûn verir. Kendinize veya başkalarına zarar verdiğiniz şeylerin acısını çıkarmak istiyorsanız, bu duayı okuyabilirsiniz.
 • Salavat-ı Meşhur Dua: Peygamberimize yapılan dua, hayatımızda ihtiyacımız olan barış ve huzurla bizi kucaklar. Bu dua, kalplerimize sevgi, merhamet ve neşe verir.
 • Allahümme İnnî Es’elüke Dua: Bu dua, Rabbimize hoşnutluk duygusunu hissettirir. Allah’a yakınlaşmak, huzur bulmak ve bolluk içinde yaşamak için bu duayı okuyabilirsiniz. Kendinizi karanlıkta hissediyorsanız aydınlığa çıkmanın yolu bu duada olabilir.

Bu dualar, birçok kişinin isteklerinin çabuk bir şekilde kabul edildiğine inandığı dualar arasındadır. Ancak kabul olan bir duanın temel koşulu, samimi bir kalple Allah’a yalvarmaktır. Unutmayın ki duaların kabul olması için yüce Allah’ın takdirine uygun olması da gereklidir.

Bu dua, istenilen şeylerin 10 saniye içinde gerçekleşmesine yardımcı olduğuna inanılır.

İstiğfar duası, büyük günahların affedilmesi için yapılan bir duadır, ancak aynı zamanda istenilen şeylerin hızla gerçekleşmesi için de kullanılabilir. “Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huver rahmanur rahim el hayy el kayyum ve etubu ileyh” ifadesi, Allah’tan af dilemek ve kısa sürede istenilen şeylerin gerçekleşmesine yardımcı olmak için okunabilir. Bu dua, sadece 10 saniye içinde istenilen şeylerin gerçekleşmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kulun kalbini de arındırır ve doğru yolu bulmasına yardımcı olur.

İstiğfar duası, müminler arasında oldukça popüler olan bir duadır. İnanışa göre, Allah’ın rahmeti sonsuzdur ve günahların bağışlanmasını talep etmek, inananlar için bir borçtur. İstiğfar duasının bir diğer ilginç özelliği, düzenli olarak yapıldığında birçok sorunu çözüme kavuşturabilmesidir. Bu nedenle, sadece günahları affetmek için değil, aynı zamanda istenilen şeylerin hızla gerçekleşmesi için de okunması önerilir. İstiğfar duası, Allah’a yakınlaşmak için güçlü bir araçtır ve hayatın zorluklarıyla başa çıkmaya yardımcı olur.

Salavat-ı Meşhur Dua

Salavat-ı Meşhur Dua, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e salavat getirilerek yapılan bir duadır. Bu dua, büyük bir bereket ve güzellik ifade eder. Salavat-ı Şerif olarak da bilinen Salavat-ı Meşhur Dua’nın birçok farklı versiyonu vardır. En yaygın olanı “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidüm mecîd”‘dir. Bu dua, Allah’ın izniyle her türlü isteğin gerçekleşmesine yardımcı olacağına inanılır. Bu sebeple, bu duayı herhangi bir şey için okuyarak isteklerinize kavuşabilirsiniz.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidüm mecîd.

Bu dua, Muhammed Peygamber’in soyundan gelenler için yapılan bir duadır. Dua, “Allahım, İbrahim’e ve İbrahim’in soyuna yaptığın gibi, Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in soyuna salât (işbu riâyetimizle) getir ve sen şüphesizahseni mûteaddid övgülerle öven yücesin ve şanın yücedir,” anlamına gelmektedir.

Salavat-ı şerife olarak da bilinen dua, Peygamberimize salât (selam) göndermek için yapılan bir duadır. Peygamberimize salât göndermek, kişinin hem dünya hem de ahiret hayatına olumlu bir şekilde etki ettiği düşünülmektedir.

Bu duanın yapılması için öncelikle abdest alınması gereklidir. Sonrasında, doğru bir şekilde niyet ederek dua okunmalıdır. İster okunan dualar olsun ister dua sözleri olsun salavat şerif ile sonlandırılması tavsiye edilmektedir.

Kabul olan dua, Müslümanlar arasında yaygın bir inanıştır. İstenilen şeylerin gerçekleşmesi için Allah’a yapılan dua olarak kabul edilir. Duaların kabul edilmesine yardımcı olan inanç, kişinin kalbinin samimi olması ve Allah’ın isimlerini zikretmesidir. Kabullenilen dualar, kişinin niyetine ve Allah’ın takdirine bağlı olarak gerçekleşebilir. Bu nedenle yapılan duaların bir anlamı olduğuna ve Allah tarafından dikkate alındığına inanılır.

Allahümme İnnî Es’elüke Dua

Allahümme İnnî Es’elüke duası, özellikle maddi sıkıntılar ve iş konularında kabul olan dua olarak bilinmektedir. Bu duayı okuyan kişiler, Allah’ın gücü ve yardımı sayesinde isteklerine kavuşacaklarına inanırlar. Bu dua ise şöyle okunur:

” Allahümme İnnî Es’elüke Bismikel Azam Vel Kahharul Akbar Ellazî La Yercümu Ve La Yürâmu Vel Jabbârul Mustağîsirrul Muizzusselîme Selamün Lillâhi Rabbil Alemin En Yerzüqanî Rizkan Helalen Tayyiben Ve En Tüfü Enni Ve En Nüfü Anni Velietezi Bilhayri Mâfiha Ve An Teheyyine Kalbi Rüşdâ Ve An Tedüfina Fecre Beledinâ Bi Rahmetike Yâ Erhamerrâhimin.”

Bu dua, kişinin maddi sıkıntılarını gidermek, iş hayatında başarılı olmak, bolluk ve bereket elde etmek gibi konularda yardımcı olacağına inanılır. Dua, düzenli bir şekilde okunmalı ve yapılan duaların karşılığında Allah’a şükür edilmelidir. Allah’ın güzel isimleri okunarak, dua edilmeli ve duaların kabulü için de önce dua etmek, sonra ise gerekli adımlar atmak gereklidir.

Allahümme İnnî Es’elüke Bismikel Azam Vel Kahharul Akbar Ellazî La Yercümu Ve La Yürâmu Vel Jabbârul Mustağîsirrul Muizzusselîme Selamün Lillâhi Rabbil Alemin En Yerzüqanî Rizkan Helalen Tayyiben Ve En Tüfü Enni Ve En Nüfü Anni Velietezi Bilhayri Mâfiha Ve An Teheyyine Kalbi Rüşdâ Ve An Tedüfina Fecre Beledinâ Bi Rahmetike Yâ Erhamerrâhimin.

Bu dua ismi azam duası olarak bilinir ve kişinin hayatı boyunca sağlık, huzur, başarı, zenginlik gibi sevilen duygusal ve materyal arzularını gerçekleştirmesi için okunur. İsmi azam duası günümüzde popüler olan, aciz ve güçsüz olduğumuzu kabul edip merhametli ve güçlü Allah’ın yardımını aramak isteyen kişiler tarafından sıkça okunur. Bu dua okunurken niyet edilmeli ve okunan kelime ve cümlelerin manasına dikkatle odaklanılmalıdır. Zira çok etkili ve faydalı olduğuna inanılan ism-i azam duası, kişinin problemlerinin çözülmesinde büyük rol oynamaktadır.

Kabul olan dua, Allah tarafından kabul edildiği düşünülen dualardır. Bu duaları okuyan kişiler, çeşitli konularda isteklerinin gerçekleştiğine inanırlar. Kabullenme ve teslimiyet ile yapılan duaların kabul edilme ihtimali daha yüksektir. Ayrıca, dua ederken dilimizde Allah’ın isimlerinden de faydalanmak önemlidir. En önemlisi ise samimiyetle yapılan duaların Allah tarafından kabul edildiği düşünülmektedir.

Dua etmek, bir kulluk görevidir. Duaların kabul edilme süresi değişebilir ve bazı duaların çabuk kabul edildiğine inanılır. İnsanlar hayatlarında birçok zorlukla karşılaştıklarında, Allah’ın yardımını istemek için dua ederler. Kabul olan dua okumanın en önemli özelliklerinden biri de İslam dininde bu dünyada ki günlük hayatımız için dua etmeyi de öğrenmektir.

Kabul Olan Dua Nasıl Yapılır?

Kabul olan dua yapmak için ilk önce kalpten samimi ve içten dua edilmelidir. Allah’a yönelerek niyet edilmelidir. Dua ederken Allah’ın isimlerinden faydalanmak ve onun güzel isimlerini zikretmek de önemlidir. Ayrıca duaların kabul olması için, Cuma günleri, Ramazan ayı ve Kadir gecesi gibi özel zamanlarda dua etmek gereklidir. Belirli duaların veya Ayetel Kursi, İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri gibi bölümlerin okunması da etkili sonuçlar doğurabilmektedir. Son olarak, dua ederken salavat getirmek de önemlidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ismine salavat getirmenin, duaların kabul olmasına yardımcı olduğuna inanılır.

Yorum yapın